คำสั่ง SQL INSERT INTO 

คำสั่ง SQL INSERT INTO

คำสั่ง INSERT INTO ใช้เพื่อทำการแทรกระเบียนใหม่ในตาราง

INSERT INTO Syntax

สามารถเขียนคำสั่ง INSERT INTO  ได้สองวิธี:

1. ระบุทั้งชื่อคอลัมน์และค่าที่จะแทรก:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

2. หากคุณกำลังเพิ่มค่าสำหรับคอลัมน์ทั้งหมดของตาราง คุณไม่จำเป็นต้องระบุชื่อคอลัมน์ใน SQL query อย่างไรก็ตามตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำดับของค่าอยู่ในลำดับเดียวกับคอลัมน์ในตาราง โดย INSERT INTO ไวยากรณ์จะเป็นดังนี้:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);


Demo Database

ด้านล่างนี้คือการเลือกจากตาราง “Customer” ในฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
89White Clover MarketsKarl Jablonski305 – 14th Ave. S. Suite 3BSeattle98128USA
90
Wilman KalaMatti KarttunenKeskuskatu 45Helsinki21240Finland
91
WolskiZbyszekul. Filtrowa 68Walla01-012Poland


ตัวอย่าง INSERT INTO

คำสั่ง SQL ต่อไปนี้แทรกระเบียนใหม่ในตาราง “Customer”:

ตัวอย่าง

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal','Tom B. Erichsen','Skagen 21','Stavanger','4006','Norway');

การเลือกจากตาราง “Customer” จะมีลักษณะดังนี้:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
89White Clover MarketsKarl Jablonski305 – 14th Ave. S. Suite 3BSeattle98128USA
90
Wilman KalaMatti KarttunenKeskuskatu 45Helsinki21240Finland
91
WolskiZbyszekul. Filtrowa 68Walla01-012Poland
92CardinalTom B. ErichsenSkagen 21Stavanger4006Norway

สังเกตไหมว่าเราไม่ได้ใส่ตัวเลขใดๆ ลงในช่อง CustomerID?
คอลัมน์รหัสลูกค้าเป็น ฟิลด์ การเพิ่มอัตโนมัติและจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแทรกเรคคอร์ดใหม่ลงในตาราง


แทรกข้อมูลเฉพาะในคอลัมน์ที่ระบุ

นอกจากนี้ยังสามารถแทรกข้อมูลเฉพาะในบางคอลัมน์ได้อีกด้วย

คำสั่ง SQL ต่อไปนี้จะแทรกระเบียนใหม่ แต่จะแทรกข้อมูลในคอลัมน์ “CustomerName” “City” และ “Country” เท่านั้น (รหัสลูกค้าจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ):

ตัวอย่าง

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');

การเลือกจากตาราง “Customers” จะมีลักษณะดังนี้:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
89White Clover MarketsKarl Jablonski305 – 14th Ave. S. Suite 3BSeattle98128USA
90
Wilman KalaMatti KarttunenKeskuskatu 45Helsinki21240Finland
91
WolskiZbyszekul. Filtrowa 68Walla01-012Poland
92Cardinalnullnull StavangernullNorway