คำสั่ง SQL UPDATE 


คำสั่ง SQL UPDATE

คำสั่ง UPDATE ใช้เพื่อแก้ไขเรคคอร์ดที่มีอยู่ในตาราง

UPDATE Syntax

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;

หมายเหตุ:โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่ออัปเดตระเบียนในตาราง! สังเกต WHEREข้อในUPDATEแถลงการณ์ ข้อ WHEREระบุว่าเรกคอร์ดใดที่ควรปรับปรุง หากคุณละเว้นส่วน WHEREคำสั่ง ระเบียนทั้งหมดในตารางจะได้รับการอัปเดต!


Demo Database

ด้านล่างนี้คือการเลือกจากตาราง “Customers” ในฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1
Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4
Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

UPDATE Table

คำสั่ง SQL ต่อไปนี้จะอัปเดตลูกค้ารายแรก (CustomerID = 1) ด้วยผู้ติดต่อใหม่และ เมืองใหม่

ตัวอย่าง

UPDATE Customers
SET ContactName = 'Alfred Schmidt', City= 'Frankfurt'
WHERE CustomerID = 1;

การเลือกจากตาราง “Customers” จะมีลักษณะดังนี้:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1
Alfreds FutterkisteAlfred SchmidtObere Str. 57Frankfurt12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4
Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden


UPDATE Multiple Records

WHERE clause เป็นข้อที่กำหนดจำนวนเรคคอร์ดที่จะอัปเดต

คำสั่ง SQL ต่อไปนี้จะอัปเดต ContactName เป็น “Juan” สำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่ประเทศ “Mexico”:

ตัวอย่าง

UPDATE Customers
SET ContactName='Juan'
WHERE Country='Mexico';

การเลือกจากตาราง “Customers” จะมีลักษณะดังนี้:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1
Alfreds FutterkisteAlfred SchmidtObere Str. 57Frankfurt12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosJuanAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaJuanMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4
Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden


คำเตือน!

โปรดใช้ความระมัดระวังในการอัปเดตเรคคอร์ด หากคุณละเว้น WHERE clause เรคคอร์ดทั้งหมดจะอัปเดต!

ตัวอย่าง

UPDATE Customers
SET ContactName='Juan';

การเลือกจากตาราง “Customers” จะมีลักษณะดังนี้:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1
Alfreds FutterkisteJuanObere Str. 57Frankfurt12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosJuanAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaJuanMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4
Around the HornJuan120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpJuanBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden