คำสั่ง SQL DELETE


คำสั่ง SQL DELETE

คำสั่ง DELETE ใช้เพื่อลบเรคคอร์ดที่มีอยู่ในตาราง

รูปแบบคำสั่ง DELETE

DELETE FROM table_name WHERE condition;

หมายเหตุ:โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อลบเรคคอร์ดในตาราง! สังเกต WHERE clauseในคำสั่ง DELETE เพราะ WHERE clause จะระบุว่าเรคคอร์ดใดควรถูกลบ หากคุณละเว้นส่วน WHERE clause เรคคอร์ดทั้งหมดในตารางจะถูกลบ!


Demo Database

ด้านล่างนี้คือการเลือกจากตาราง “Customers” ในฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1
Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4
Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden


ตัวอย่าง SQL DELETE

คำสั่ง SQL ต่อไปนี้จะลบลูกค้า “Alfreds Futterkiste” ออกจากตาราง “Customers”:

ตัวอย่าง

DELETE FROM Customers WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';

ตาราง “Customers” จะมีลักษณะดังนี้:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4
Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden


การลบเรคคอร์ดทั้งหมด

เป็นไปได้ที่จะลบแถวทั้งหมดในตารางโดยไม่ต้องลบตาราง ซึ่งหมายความว่าโครงสร้างตาราง ลักษณะ และดัชนีจะยังอยู่ครบ:

DELETE FROM table_name;

คำสั่ง SQL ต่อไปนี้จะลบแถวทั้งหมดในตาราง “Customers” โดยไม่ลบตาราง:

ตัวอย่าง

DELETE FROM Customers;