วิธีเปิด Development Mode ใน CloudFlare

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Cloudflare ในกรณีที่ต้องการให้ URL หรือเว็บไซต์วิ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่โดยตรงแบบไม่ผ่านบริการ Content Delivery Network (CDN) ของ Cloudflare เพื่อทำการทดสอบการเชื่อมต่อแบบตรง หรือพัฒนาเว็บไซต์แบบให้ไม่ติด cache สามารถทำได้โดยการเปิด Development Mode ใน Cloudflare ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Cloudflare คลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการเปิด Development Mode ที่ฝั่งขวาในหน้า Overview ในหัวข้อ Quick Actions ให้คลิกที่ Show more คลิกที่ไอคอน Active ในหัวข้อ Development Mode ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการเปิด Development Mode ให้คลิกที่ Confirm ระบบจะแจ้งว่าได้เปิด Development Mode แล้ว ดังภาพตัวอย่าง (ไอคอน […]

วิธีเปิดใช้งานบัญชีสร้างรายได้ในส่วนบริการลูกค้าของ hostatom

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างรายได้กับทาง hostatom สามารถเปิดใช้งานบัญชีสร้างรายได้หรือบัญชี affiliate ผ่านส่วนบริการลูกค้าของ hostatom ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งานส่วนบริการลูกค้าของ hostatom คลิกที่เมนู “สร้างรายได้” คลิกที่ “เปิดใช้งานบัญชีสร้างรายได้” ระบบจะทำการสร้าง URL ของบัญชี affiliate ให้กับผู้ใช้ดังภาพตัวอย่าง

วิธีสร้าง autoresponder ใน DirectAdmin

ผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถสร้าง autoresponder ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Autoresponders ในหมวด E-mail Manager คลิกที่ CREATE AUTORESPONDER กำหนดรายละเอียดของ autoresponder ที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง autoresponder แล้ว

วิธียกเลิกการระงับการใช้งาน FTP account ใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถระงับการใช้งานของ บัญชี FTP ที่ได้ระงับการใช้งานไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ FTP Management ในหมวด Account Manager ติ๊กถูกที่บัญชี FTP ที่ต้องการยกเลิกการระงับการใช้งาน คลิกที่ Unsuspend ระบบจะแจ้งว่าได้ยกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี FTP ดังกล่าวแล้ว (ไอคอน suspend ที่ต่อท้ายบัญชี FTP ดังกล่าวจะหายไป ดังภาพตัวอย่าง)

วิธีระงับการใช้งานบัญชี FTP ใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถระงับการใช้งานของ บัญชี FTP ที่สร้างได้ไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ FTP Management ในหมวด Account Manager ติ๊กถูกที่บัญชี FTP ที่ต้องการระงับการใช้งาน คลิกที่ Suspend ระบบจะแจ้งว่าได้ระงับการใช้งานบัญชี FTP ดังกล่าวแล้ว (จะมีไอคอน suspend ต่อท้ายบัญชี FTP ดังภาพตัวอย่าง)

วิธีการลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูลใน DirectAdmin

หากผู้ใช้มีผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถลบออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ MySQL Management ในหมวด MySQL Management คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการลบผู้ใช้ฐานข้อมูลออก ติ๊กถูกที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ต้องการลบ คลิก Delete ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบผู้ใช้ที่เลือกออกจากฐานข้อมูลขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete ระบบจะแจ้งว่าได้ลบผู้ใช้ดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลแล้ว

วิธี reset user message ใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถ reset user message ที่ได้แก้ไขไปใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Edit User Message ในหมวด Account Manager คลิกที่ RESET TO DEFAULT ระบบจะ reset user message กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นและแจ้งว่าได้ reset user message แล้ว

วิธีแก้ไข user message ใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถแก้ไข user message ที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้เพิ่มใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Edit User Message ในหมวด Account Manager แก้ไขข้อมูลของ user message ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไขของ user message ดังกล่าวแล้ว

วิธีเพิ่มอีเมลในระบบปฏิบัติการ Android

ผู้ใช้สามารถเพิ่มอีเมลที่ผู้ใช้มีอยู่ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ หมายเหตุ : ในคู่มือนี้จะใช้อุปกรณ์ของ Samsung ในการเพิ่มอีเมล รายละเอียดการกรอกข้อมูลต่างๆ อาจจะไม่ได้ตรงกับอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด เริ่มจากเปิดเมนู “อีเมล” ขึ้นมา เลือกที่ “อื่นๆ” กรอกชื่อบัญชีอีเมลและรหัสผ่านของอีเมลที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดที่ “เข้าสู่ระบบ” เลือกที่ “บัญชี IMAP” กรอกรายละเอียดในหัวข้อ “แอคเคาท์” กรอกรายละเอียดในหัวข้อ “เซิร์ฟเวอร์การรับ” กรอกรายละเอียดในหัวข้อ “เซิร์ฟเวอร์การส่ง” เมื่อเสร็จแล้วให้กดที่ “เข้าสู่ระบบ” เป็นอันเสร็จสิ้นกับการเพิ่มอีเมลในระบบปฏิบัติการ Android หลังจากนี้ผู้ใช้สามารถจัดการอีเมลต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ Android ได้แล้ว

วิธี reset suspension message ใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถ reset suspension message ที่ได้แก้ไขไปใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Suspension Message ในหมวด Account Manager คลิกที่ RESET ระบบจะแจ้งว่าได้ reset suspension message แล้ว (suspension message จะยังไม่ reset ในทันที ให้ผู้ใช้ refresh หน้าเว็บก่อน suspension message ถึงจะกลับไปแสดงเป็นค่าเริ่มต้น)