วิธีแก้ไข Custom Error Pages ใน DirectAdmin

Custom Error Pages คือระบบที่ใช้แสดงรายละเอียดเมื่อเว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาด โดยผู้ใช้สามารถแก้ไข Custom Error Pages ใน Control Panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนดังนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Custom Error Pages ในหมวด Advanced Features คลิกที่ Edit ที่ Error Pages ที่ต้องการแก้ไข โดยแต่ละ Error Pages จะมีความหมายดังนี้ กำหนดข้อความของ Error Page ที่ต้องการให้แสดง จากนั้นคลิกที่ Save File ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกไฟล์ดังกล่าวแล้ว

วิธีปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติใน Gmail

สำหรับผู้ใช้งานอีเมล Gmail ที่ต้องการปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติที่ได้เปิดใช้งานอยู่ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail คลิกที่ไอคอน Settings คลิกที่ See all settings วิธีปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติในทันที คลิกที่ Vacation responder off ในหัวข้อ Vacation responder: คลิกที่ Save Changes วิธีปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติแบบกำหนดเวลา ติ๊กถูกที่หน้า Last day ในหัวข้อ Vacation responder: กำหนดวันที่ต้องการให้สิ้นสุดการส่งเมลตอบกลับอัตโนมัติ จากนั้นคลิกที่ Save Changes

วิธีส่งเมลไปยัง group contact ใน Roundcube Webmail

คุณสามารถส่งเมลไปยัง group contact ใน Roundcube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube คลิกที่ Compose คลิกที่ไอคอน Add contact ในช่อง To คลิกที่ Personal Addresses คลิกที่ group contact ที่ต้องการส่งเมล จากนั้นคลิกที่ Insert ระบบจะเพิ่มรายชื่อที่อยู่ใน group contact ไปที่ช่อง To จากนั้นก็กำหนดเนื้อหาของเมล และส่งเมล

วิธี import รายชื่อผู้ติดต่อใน RoundCube Webmail

คุณสามารถ import รายชื่อผู้ติดต่อใน RoundCube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ก่อนอื่นให้เตรียมไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อที่ได้ export ไว้ login เข้าใช้งาน Roundcube คลิกที่ Contacts คลิกที่ Import คลิกที่ Choose files… หรือ Browse ในหัวข้อ Import from file เลือกไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อที่ได้ export ไว้ จากนั้นคลิกที่ Open กำหนดค่าการ Import Import group assignments – เลือกการ import group None – ไม่ต้อง import group All (create groups if necessary) – […]

วิธีเพิ่ม/ลบบัญชีอีเมลให้กับ group contact ใน Roundcube Webmail

คุณสามารถเพิ่ม/ลบบัญชีอีเมลให้กับ group contact ใน Roundcube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube คลิกที่ Contacts วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลไปยัง group contact คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่มไปยัง group contact คลิกที่แท็บ Group คลิก add ที่หน้าชื่อ group ที่ต้องการเพิ่ม (เมื่อคลิกแล้วปุ่มที่หน้าชื่อ group จะเป็นสีฟ้า) ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวไปยัง group contact ที่เลือกแล้ว วิธีลบบัญชีอีเมลออกจาก group contact คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบออกจาก group contact คลิกที่แท็บ Group คลิก remove ที่หน้าชื่อ group ที่ต้องการลบ (เมื่อคลิกแล้วปุ่มที่หน้าชื่อ group จะเป็นสีเทา) ระบบจะแจ้งว่าได้ลบบัญชีอีเมลดังกล่าวออกจาก group […]

การใช้งาน cronjob ใน DirectAdmin

Cronjob นั้น มีไว้สำหรับให้คำสั่งต่างๆ ทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการบนระบบปฏิบัติการ LINUX เช่น ตั้งเวลาให้ cronjob ทำการเรียกไฟล์ php เพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาที่กำหนด โดย cronjob จะมีการใช้งานต่างๆ ดังนี้ 1. การสร้าง cronjob 2. การแก้ไข cronjob 3. การลบ cronjob

วิธีติดตั้งปลั๊กอินด้วยการอัปโหลดไฟล์ผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

ผู้ใช้สามารถติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress Toolkit ผ่านการอัปโหลดไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเตรียมไฟล์ปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้ง (ไฟล์ปลั๊กอินที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ .zip) login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ WordPress คลิกที่แท็บ Plugins ในเว็บไซต์ WordPress ที่จะติดตั้งปลั๊กอิน คลิกที่ Install คลิกที่ Upload Plugin เลือกไฟล์ปลั๊กอินที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ Open รอระบบทำการติดตั้งปลั๊กอิน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วระบบจะแจ้งว่าได้ติดตั้งปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว

วิธีเปิด/ปิดการใช้งานปลั๊กอินผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถเปิด/ปิดการใช้งานปลั๊กอินได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ WordPress คลิกที่แท็บ Plugins ในเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการเปิด/ปิดการใช้งานปลั๊กอิน กรณีที่ต้องการเปิดใช้งานปลั๊กอิน คลิกที่ Active ที่ปลั๊กอินที่ต้องการเปิดใช้งาน ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว (ที่ปุ่ม Active ของปลั๊กอินดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า) กรณีที่ต้องการปิดใช้งานปลั๊กอิน คลิกที่ Active ที่ปลั๊กอินที่ต้องการปิดใช้งาน ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว (ที่ปุ่ม Active ของปลั๊กอินดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีเทา)

วิธีลบปลั๊กอินผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถลบปลั๊กอินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกไปได้ (ก่อนลบปลั๊กอินแนะนำให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินที่จะลบก่อน) โดยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ WordPress คลิกที่แท็บ Plugins ในเว็บไซต์ WordPress ที่จะลบปลั๊กอิน กรณีที่ต้องการลบปลั๊กอินทีละปลั๊กอิน คลิกที่ไอคอน Remove ของปลั๊กอินที่ต้องการลบ (ถ้าปลั๊กอินที่จะลบยังเปิดใช้งานอยู่ แนะนำให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวก่อน) ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบปลั๊กอินขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes ระบบจะแจ้งว่าได้ลบปลั๊กอินดังกล่าวออกจากเว็บไซต์แล้ว กรณีที่ต้องการลบปลั๊กอินทีละหลายปลั๊กอิน ติ๊กถูกที่ปลั๊กอินที่ต้องการลบ (ถ้าปลั๊กอินที่จะลบยังเปิดใช้งานอยู่ แนะนำให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวก่อน) คลิกที่ Remove ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบปลั๊กอินที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes ระบบจะแจ้งว่าได้ลบปลั๊กอินที่เลือกออกจากเว็บไซต์แล้ว

วิธีติดตั้งปลั๊กอินผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถติดตั้งปลั๊กอินได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ WordPress คลิกที่แท็บ Plugins ในเว็บไซต์ WordPress ที่จะติดตั้งปลั๊กอิน คลิกที่ Install ค้นหาปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้งในช่องค้นหา คลิกที่ Install ที่ปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้ง ระบบจะแจ้งว่าได้ติดตั้งปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว หากมีปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมให้ค้นหาปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้งในช่องค้นหา หรือหากไม่มีปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้งแล้วให้คลิกที่ x