วิธีสแกน WordPress ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

หากต้องการตรวจสอบดูว่าใน control panel ของ Plesk ที่คุณใช้งานอยู่มีเว็บไซต์ WordPress อยู่กี่เว็บ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ WordPress คลิกที่ Scan ระบบจะแสดงเว็บไซต์ WordPress ทั้งหมดที่มีอยู่

วิธีใช้งานโปรแกรม FileZilla Client

FileZilla Client เป็นโปรแกรม FTP Client สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ และอัพโหลดไปยัง Server โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมใช้กันมาก เพราะสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี โปรแกรมมีการพัฒนาต่อเนื่อง ใช้งานง่าย และไฟล์ติดตั้งก็มีขนาดเล็ก เปิดโปรแกรม FileZilla ขึ้นมา คลิกที่เมนู File คลิกที่ Site Manager กรอกรายละเอียดสำหรับ login เข้าใช้ FTP Protocol : เลือกเป็น FTP – File Transfer Protocol Host : กรอกชื่อโดเมนหรือ IP address ของคุณ Logon Type : เลือกเป็น Normal User : กรอก username ของบัญชี FTP […]

วิธีเพิ่ม/ลบโดเมนใน DirectAdmin

คุณสามารถเพิ่ม/ลบโดเมนใน DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนดังนี้ login เข้าใช้งาน DirectAdmin วิธิเพิ่มโดเมน คลิกที่ Domain Setup ในหมวด Account Manager คลิกที่ ADD NEW กำหนดค่าของโดเมนที่จะเพิ่ม Domain : กรอกชื่อโดเมนที่ต้องการเพิ่ม Bandwidth : กำหนดค่า bandwidth ของโดเมน หรือจะติ๊กถูกที่ Same as Main Account หากต้องการตั้งค่า bandwidth ให้เหมือนกับ account หลัก Disk Usage : กำหนดพื้นที่การใช้งานของโดเมน หรือจะติ๊กถูกที่ Same as Main Account หากต้องการตั้งค่าพื้นที่การใช้งานของโดเมนให้เหมือนกับ account หลัก Options : กำหนด […]

วิธีทำ 301 Redirect บน Apache Web Server

การทำ 301 Redirect เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายที่อยู่ของเว็บไซต์ไปยัง URL อื่น สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนเส้นทางของผู้ชม และ search engine จากหน้า URL เดิมไปยังที่ URL ใหม่ หรือโดเมนใหม่เลย เวลาผู้ชมหรือ search engine เข้ามายัง URL เก่าที่มีการทำ 301 Redirect ไว้ก็จะถูกพาไปยัง URL ของเว็บไซต์ใหม่โดยอัตโนมัติ ประโยชน์ของการทำ 301 Redirect นั้นไม่ได้มีเพียงแค่พาผู้ชมไปยังเว็บไซต์ใหม่โดยอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีก เช่น ไม่ทำให้เกิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซ้ำกัน 2 เว็บไซต์ (Duplicated Content) ซึ่งไม่เป็นผลดีในสายตา Search Engine เว็บไซต์เดิมที่มีค่า PageRank และคะแนน SEO อยู่แล้ว จะส่งผ่าน PageRank และคะแนน SEO […]

วิธีติดตั้ง Node.js บน Windows

Node.js เป็น platform ที่เขียนด้วย JavaScript เพื่อใช้เป็น web server ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการติดตั้ง Node.js บน Windows สามารถทำได้ดังนี้ ดาวน์โหลด Node.js สำหรับ Windows โดยเลือก Windows Installer (.msi) ให้เหมาะสมกับสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน เปิดไฟล์ติดตั้ง Node.js ที่ได้ดาวน์โหลดไว้ ระบบจะแสดงหน้าต่าง Setup สำหรับติดตั้ง Node.js ขึ้นมา ให้คลิกที่ Next ติ๊กถูกที่ I accept the terms in the License Agreement จากนั้นคลิกที่ Next กำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ติดตั้ง Node.js (หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะติดตั้งให้คลิกที่ Change… แล้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งใหม่) จากนั้นคลิกที่ Next […]

วิธีปิด Firewall บน Windows

ปกติแล้วระบบปฏิบัติการ Windows จะมี Firewall มาให้เพื่อเป็นการป้องกันจากผู้ไม่ประสงค์ดี แต่หากต้องการปิด Firewall ด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถทำได้ดังนี้ สำหรับวิธีปิด Firewall บน Windows มี 3 วิธี (เลือกใช้วิธีใดวิธีนึง) วิธีที่ 1 ปิดโดยใช้ Control Panelวิธีที่ 2 ปิดโดยใช้ PowerShellวิธีที่ 3 ปิดโดยใช้ Windows Command Prompt วิธีที่ 1 ปิดโดยใช้ Control Panel คลิกที่ไอคอน Control Panel คลิกที่ Windows Defender Firewall คลิกที่ Turn Windows Defender Firewall on or off […]

วิธีใช้งานโปรแกรม WinSCP

WinSCP คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ ผ่านโปรโตคอล FTP ที่เชื่อมต่อกับ hosting ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี และมีวิธีใช้งานดังนี้ เปิดโปรแกรม WinSCP ขึ้นมา กรอกรายละเอียด FTP ที่จะเชื่อมต่อกับ server File protocol – เลือกโปรโตคอลเป็น FTP (File Transfer Protocol) Host name – กรอกชื่อเว็บไซต์หรือเลขไอพีแอสเดรสที่จะเชื่อมต่อ Port number – กำหนดค่า port ที่ใช้เชื่อมต่อ (ค่ามาตรฐานจะเป็น port 21) Username – กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ FTP Password – กรอกรหัสผ่าน FTP จากนั้นคลิกที่ Login ** หมายเหตุ : […]

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อผู้รับเปิดอ่านอีเมลใน Microsoft Outlook

เป็นการตั้งค่าให้ Microsoft Outlook ตรวจสอบอีเมลที่ส่งผ่าน mail server ว่าผู้รับได้ทำการเปิดอ่านแล้วหรือยัง และส่งอีเมลแจ้งเตือนมายังอีเมลของคุณ โดยสามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ดังนี้ เปิด Microsoft Outlook คลิกที่ File คลิกที่ Options คลิกที่ Mail ติ๊กถูกที่ Delivery receipt confirming the message was delivered to the recipient’s email server และ Read receipt confirming the recipient viewed the message จากนั้นคลิกที่ OK

วิธีตั้ง cron ใน Plesk

หากคุณมีการใช้สคริปต์ในโฮสติ้งหรือมีการรันในเว็บไซต์ และต้องการให้สคริปต์รันตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งหากคุณใช้ control panel เป็น Plesk สามารถตั้งค่าได้ดังนี้ login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In คลิกที่ Scheduled Tasks คลิกที่ Add Task กำหนดรูปแบบการรัน cron ในหัวข้อ Task Type หากต้องการให้รัน cron โดยใช้คำสั่ง ให้คลิกที่ Run a command ในหัวข้อ Task Type พิมพ์คำสั่งและกำหนดเวลาที่ต้องการให้รัน จากนั้นคลิกที่ OK หากต้องการให้รัน cron โดยใช้ URL ให้คลิกที่ Fetch […]

วิธีตรวสอบค่า DNS ใน Plesk

ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าค่า DNS (Domain Name Server) ของโดเมนเรามีอะไรบ้าง สามารถทำตรวจสอบหรือเช็คได้ใน Control Panel ที่ใช้งานอยู่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ หมายเหตุ : ค่าใน DNS เป็นค่าที่มีความสำคัญสูง การแก้ไขค่า DNS แบบไม่มีความรู้ความเข้าใจ อาจทำให้เว็บไซต์ทำงานขัดข้องได้ login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In คลิกที่ DNS Settings ในโดเมนที่ต้องการตรวจสอบค่า DNS ระบบจะแสดงรายละเอียด DNS ของโดเมน ดังภาพ