วิธีแก้ปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่านสำหรับ login เข้า WordPress

หากคุณลืมรหัสผ่านที่ใช้ login เข้า WordPress สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ตามวิธีต่อไปนี้ วิธีที่ 1 : ติดต่อ support ของ hosting ที่ใช้บริการอยู่ เปิด ticket ไปยัง support ของ hosting ที่ใช้บริการอยู่ เช่น หากใช้บริการ hosting ของ hostatom ก็ให้เปิด ticket ไปยัง support hostatom วิธีที่ 2 : เปลี่ยนรหัสผ่านที่หน้า login ของ WordPress ไปที่หน้า login เว็บไซต์ WordPress ของคุณ คลิกที่ Lost your password? กรอก username หรือเมลที่ใช้ login […]

วิธี export รายชื่อผู้ติดต่อใน RoundCube Webmail

คุณสามารถ export รายชื่อผู้ติดต่อใน RoundCube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube คลิกที่ Contacts วิธี export รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด คลิกที่ Export ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ export ไปไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่อง (โฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้) วิธี export รายชื่อผู้ติดต่อเฉพาะบางรายชื่อ คลิกที่ Select คลิกที่ Selection ติ๊กถูกที่รายชื่อที่ต้องการ export คลิกที่เมนู drop down ใน Export คลิกที่ Export selected ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ export ที่เลือกไปไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่อง (โฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้)

วิธีตั้งค่าปลั๊กอิน Sucuri ให้เว็บไซต์ปลอดภัย

สำหรับใครที่เคยเจอแฮกเกอร์แอบมาวางโค้ดหรือไฟล์แปลกปลอมไว้ที่เว็บไซต์ หรือกำลังหาวิธีป้องกันให้เว็บไซต์ของตนปลอดภัย เราแนะนำให้คุณติดตั้งปลั๊กอิน Sucuri และตั้งค่าปลั๊กอินตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress ติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน Sucuri คลิกที่ Sucuri Security คลิกที่ Settings คลิกที่แท็บ Hardening คลิกที่ Apply Hardening ที่หัวข้อ Block PHP Files in Uploads Directory, Block PHP Files in WP-CONTENT Directory, Block PHP Files in WP-INCLUDES Directory, Avoid Information Leakage, Disable Plugin and Theme Editor และ Activate Automatic Secret […]

วิธีตรวจสอบ e-mail header ใน Roundcube Webmail

E-mail header เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่างๆของอีเมล เช่น เลขทะเบียนของอีเมล (message header) วันเวลาที่ส่งเมล server ที่ใช้ส่งอีเมล ชื่อผู้รับ-ผู้ส่ง อย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของอีเมล ข้อมูลในส่วนของ header นั้นมักจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการรับ-ส่งอีเมลต่างๆ ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของอีเมล โดยสามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube คลิกที่เมลที่ต้องการตรวจสอบ e-mail header คลิกที่ Details คลิกที่ All headers… ระบบจะแสดงหน้าต่าง e-mail header ขึ้นมา

วิธีตั้งค่าการส่งเมลด้วย HTML ใน Roundcube Webmail

คุณสามารถตั้งค่าการเขียนเมลแบบ HTML ใน Roundcube Webmail เพื่อเปิดใช้เครื่องมือการเพิ่มรูปแบบตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง สีตัวอักษร แทรกรูปภาพ multimedia ตาราง และอื่นๆ ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube คลิกที่ Settings คลิกที่ Composing Messages เลือกรูปแบบการเขียนเมล HTML ใน Compose HTML messages never : ไม่ใช้การเขียนเมล HTML on reply to HTML message : ตอบกลับเป็นเมล HTML on forward or reply to HTML message : ส่งต่อไปหรือตอบกลับเป็นเมล HTML always : ใช้การเขียนเมล HTML […]

วิธีจำกัดจำนวนโพสบนหน้าเว็บใน WordPress

สำหรับผู้ที่เริ่มใช้งาน WordPress หากต้องการกำหนดจำนวนโพสต่อหน้าในเว็บไซต์ เพื่อจัดรูปแบบให้หน้าเว็บสวยงามและดูเหมาะสม ไม่เยอะหรือน้อยจนเกินไป สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการจำกัดจำนวนโพส คลิกที่ Settings คลิกที่ Reading กำหนดจำนวนโพสที่ต้องการให้แสดงในหนึ่งหน้าใน Blog pages show at most จากนั้นคลิกที่ Save Changes ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ***หมายเหตุ : ในการกำหนดจำนวนโพสที่แสดงบนหน้าเว็บนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน้าเว็บ เช่น หากเลือกธีมที่แสดงโพสแบบย่อ ก็สามารถปรับจำนวนโพสให้เป็น 10 เรื่องขึ้นไป หรือหากเลือกธีมที่ใช้แสดงภาพขนาดใหญ่ในหน้าแรกของแต่ละโพส ควรจะเลือกจำนวนโพสให้น้อยลงตามความเหมาะสม เพราะถ้าเลือกจำนวนการแสดงโพสมากเกินไปอาจทำให้หน้าเว็บโหลดได้ช้า

วิธีบีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

วิธีการบีบอัดไฟล์ เป็นการทำให้ไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดมีขนาดเล็กลง สามารถบีบอัดหลายๆไฟล์ให้เหลือเพียงไฟล์เดียวซึ่งสามารถทำการบีบอัดไฟล์ใน File Manager ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files ไปยังตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการบีบอัด วิธีบีบอัดทีละไฟล์หรือโฟลเดอร์ คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการบีบอัด คลิกที่ Add to Archive คลิกที่ไอคอน find path เลือกตำแหน่งที่ต้องการบีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ กำหนดชื่อไฟล์ที่จะบีบอัดใน Name เลือกรูปแบบของไฟล์ที่จะบีบอัดใน Type จากนั้นคลิกที่ COMPRESS ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกบีบอัดเรียบร้อยแล้ว วิธีบีบอัดทีละไฟล์หรือโฟลเดอร์ คลิกที่ไอคอนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการบีบอัด คลิกที่ไอคอน More… คลิกที่ Add to Archive คลิกที่ไอคอน find path เลือกตำแหน่งที่ต้องการบีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ กำหนดชื่อไฟล์ที่จะบีบอัดใน Name เลือกรูปแบบของไฟล์ที่จะบีบอัดใน […]

วิธี restore ฐานข้อมูลใน DirectAdmin

หากพบว่าฐานข้อมูลของคุณมีปัญหาไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม โดยใน control panel ของ DirectAdmin นั้นสามารถกู้คืนฐานข้อมูลที่ทำการ backup ไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเตรียมไฟล์ backup ของฐานข้อมูลที่จะ restore login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager คลิกที่ UPLOAD BACKUP เลือกฐานข้อมูลที่จะให้อัปโหลดไฟล์ backup เข้าไปใน Select Database จากนั้นคลิกที่ Drop file here or click to upload เลือกไฟล์ backup ฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ Open เลือกวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Connection Method Your current login information […]