วิธีตรวจสอบการใช้งาน traffic ของแต่ละโดเมนสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถตรวจสอบการใช้งาน traffic ของแต่ละโดเมนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Tools & Utilities คลิกที่ Traffic Usage by Domains ในหมวด Resources ระบบจะแสดงการใช้งาน traffic ของแต่ละโดเมนที่มีอยู่ในระบบดังภาพตัวอย่าง

วิธี backup ข้อมูลสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถ backup ข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Tools & Utilities คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management คลิกที่ Back Up กำหนดรายละเอียดการ backup ข้อมูลตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้เริ่มการ backup ข้อมูลแล้ว เมื่อดำเนินการ backup เสร็จสิ้นแล้ว จะแสดงรายการ backup ที่ได้ดังภาพตัวอย่าง

วิธีกำหนดเวลา backup ข้อมูลสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถกำหนดเวลา backup ข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Tools & Utilities คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management คลิกที่ Schedule กำหนดการกำหนดเวลา backup ที่ต้องการตั้งค่า เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มการ backup ดังกล่าวไปยังกำหนดการแล้ว

วิธีลบเว็บไซต์ WordPress ที่ติดตั้งผ่าน Softaculous ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการลบเว็บไซต์ WordPress ที่ติดตั้งผ่าน Softaculous ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Softaculous Auto Installer ในหมวด Extra Features คลิกที่ไอคอน Remove ของเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการลบ เลือกการลบข้อมูลของเว็บไซต์ WordPress ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Remove Installation ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบเว็บไซต์ WordPress zขึ้นมา ให้คลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้ลบการติดตั้งของเว็บไซต์ WordPress ดังกล่าวแล้ว

วิธีลบรายการ backup สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถลบรายการ backup ที่ไม่ต้องการออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Tools & Utilities คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management ติ๊กถูกที่รายการ backup ที่ต้องการลบ คลิกที่ Remove ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบรายการ backup ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove ระบบจะแจ้งว่าได้ลบรายการ backup ดังกล่าวแล้ว

วิธีดาวน์โหลดไฟล์ backup สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถดาวน์โหลดไฟล์ backup ที่มีการสำรองอยู่บน server ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Tools & Utilities คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management คลิกที่รายการ backup ที่ต้องการดาวน์โหลด คลิกที่ Download กรณีที่ต้องการเข้ารหัสไฟล์ backup กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านของไฟล์ backup ในหัวข้อ Password และ Repeat password จากนั้นคลิกที่ OK กรณีที่ไม่ต้องการเข้ารหัสไฟล์ backup นำติ๊กถูกที่ Use password protection (recommended) ออก จากนั้นคลิกที่ […]

วิธีอัปโหลดไฟล์ backup ทีละหลายรายการสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถอัปโหลดไฟล์ backup ขึ้นไปยัง server ทีละหลายรายการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Tools & Utilities คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management คลิกที่ Upload คลิกที่ Choose File เลือกไฟล์ backup ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นคลิกที่ Open คลิกที่ Upload More Files คลิกที่ Choose File เลือกไฟล์ backup ที่ต้องการอัปโหลดเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ Open กรณีที่เข้ารหัสไฟล์ผ่านไฟล์ backup ไว้ […]

วิธีอัปโหลดไฟล์ backup ทีละรายการสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถอัปโหลดไฟล์ backup ขึ้นไปยัง server ทีละรายการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Tools & Utilities คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management คลิกที่ Upload คลิกที่ Choose File เลือกไฟล์ backup ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นคลิกที่ Open กรณีที่เข้ารหัสไฟล์ผ่านไฟล์ backup ไว้ กรอกรหัสผ่านของไฟล์ backup ที่ได้เข้ารหัสไว้ในหัวข้อ Password จากนั้นคลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้อัปโหลดไฟล์ backup ดังกล่าวขึ้นไปยัง server แล้ว กรณีที่ไม่ได้เข้ารหัสไฟล์ผ่านไฟล์ […]

วิธีแก้ไข add-on plan ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถแก้ไขข้อมูลของรายการ add-on plan ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Service Plans คลิกที่ add-on plan ที่ต้องการแก้ไข แก้ไขข้อมูลของ add-on ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้อัปเดตการเปลี่ยนแปลงของ add-on ดังกล่าวแล้ว

วิธีเพิ่ม add-on plan ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเพิ่ม add-on plan ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk คลิกที่ Service Plans คลิกที่ Add an Add-on กำหนดรายละเอียดของ add-on plan ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการสร้าง add-on plan ดังกล่าวแล้ว