วิธีแก้ปัญหา SSL DST Root CA X3 ของ Let’s Encrypt หมดอายุ

ปัญหานี้เกิดจาก SSL ชนิด Root Certificate ตัวนึงของ Let’s Encrypt หมดอายุไปเมื่อ 30 กันยายน 2021 และ SSL Root Certificate ตัวนี้เลิกใช้งานไปแล้ว โดยปกติถ้าระบบปฎิบัติการยังเป็นรุ่นที่ทันสมัยและได้รับการ Update อย่างสม่ำเสมอก็จะไม่พบปัญหาอะไร แต่สำหรับระบบปฎิบัติการที่ล้าสมัยและไม่ได้รับการ Update ก็จะพบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ใช้งาน Let’s Encrypt Certificate ได้ ระบบปฎิบัติการที่พบว่ามีปัญหาคือWindows ต่ำกว่า Version 7macOS ต่ำกว่า Version 10.12.1Android ต่ำกว่า Version 7.1.1iOS ต่ำกว่า Version 10 จากสถิติ https://letsencrypt.org/stats/ พบว่าขณะนี้มีเว็บไซต์ที่ใช้งาน Let’s Encrypt Certificate อยู่ราวๆ 250 ล้านเว็บไซต์ทำให้ปัญหานี้กระทบเป็นวงกว้าง จากภาพก่อนการแก้ไขเมื่อทำการทดสอบเข้าเว็บไซต์ […]