การตั้งค่าโดยทั่วไปใน woocommerce

เมื่อทำการตั้งค่าที่อยู่ร้านค้า และตั้งค่าเงินใน woocomerce ขั้นตอนนี้สามารถดูได้ที่ https://kb.hostatom.com/content/4372/ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งค่า Product และการตั้งค่าอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้ สำหรับวิธีการตั้งค่าทำได้ดังนี้ 1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com 2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In 3. การตั้งค่าใน woocommerce โดยให้ไปที่ Plugins > Installed Plugins 4. ที่ปลั๊กอิน WooCommerce เลือก Settings 6. ที่แท้บ Products > General  ที่ Measurements ทำการตั้งค่า Weight Unit: หน่วยของน้ำหนัก สามารถเลือกได้ว่าให้เป็น กิโลกรัม (kg), กรัม (g), ออนซ์ (oz) Dimension Unit: หน่วยการวัด สามารถเลือกได้ว่าให้เป็น  เมตร (m), เซนติเมตร […]

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านให้บัญชีผู้ใช้บน WordPress

เพื่อเป็นการป้องกันการแฮ็กข้อมูล หรือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการแก้ไขข้อมูลในเว็บ ดังนั้นการใช้รหัสผ่านเดิมมาตลอด โดยไม่มีการเปลี่ยน อาจทำให้เสี่ยงต่อการโจมตีเหล่านี้ได้ การเปลี่ยนรหัสผ่านอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ได้ สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านมี ขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com 2.ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In 3. ที่แถบเมนูด้านขวามือเลือก Users > Your Profile 4. คลิกที่ Generate Password 5. จะใช้รหัสผ่านที่ระบบกำหนดมาให้ หรือ ทำการตั้งค่ารหัสผ่านเองก็ได้ จากนัั้นกดปุ่ม Updata Profile

การตั้งค่าที่อยู่ร้านค้า และค่าเงินใน WooCommerce

เมื่อติดตั้ง woocommerce เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ตั้งค่า woocommerce ควรตั้งค่าภาษาของเว็บกันก่อน ซึ่งภาษาที่ตั้งค่ามาในตอนแรกเลยจะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บให้เป็นภาษาไทยได้ เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ และลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาทำได้โดย 1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com 2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In 3. เมื่อ login เข้ามาจะพบหน้า Dashboard ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ เลือก Settings > Genrral  4. ที่ Site Language ให้ทำการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทย 5. คราวนี้เป็นการตั้งค่าใน woocommerce โดยให้ไปที่ Plugins > Installed Plugins 6. ที่ปลั๊กอิน WooCommerce เลือก Settings 7. ที่แท้บ General ให้ทำการตั้งค่าดังนี้ Store Address : ใส่ที่อยู่ร้านค้าของเรา […]

การติดตั้ง WooCommerce

WooCommerce เป็น Plugin ที่ใช้ทำร้านค้าออนไลน์ใน WordPress เป็น Plugin ที่ใช้งานง่าย มีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย หลากหลายสไตล์ เป็น Plugin เมื่อติดตั้งลงไปแล้วสามารถใช้งานได้ทันที สำหรับขั้นตอนที่ติดตั้ง WooCommerce มีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com 2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In 3. เมื่อ login เข้ามาจะพบหน้า Dashboard ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ เลือก Plugins > Add New 4. ทำการค้นหา Plugins WooComerce คลิก Install Now เพื่อดำเนินการติดตั้ง 5. ระบบจะดำเนินการติดตั้ง ดังรูป 6. จากนั้นคลิก Activate Plugin เพื่อเปิดใช้งาน  

ประเภทของ SSL Certificate

SSL Certificates คือ ใบรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่รับ-ส่งผ่านทางอินเตอร์เนตซึ่งจะถูกออกโดยผู้ให้บริการ CA (Certificate Authority) ซึ่งในปัจจุบันนี้มีให้บริการอยู่หลายๆ ราย สำหรับเว็บไซต์ที่ได้ใบรับรองนี้ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการมากขึ้น เพราะเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ ข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกเข้ารหัสเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเว็บไหนมีการปกป้องข้อมูลด้วย SSL Certificates Google จะให้ผลลัพธ์ในการค้นหาเป็นลำดับต้นๆ ก่อนเว็บไซต์อื่นอีกด้วย สำหรับประเภทของ SSL Certificates มีดังนี้ 1. SSL แบบ Domain Validation (DV) คือ Certificate ที่ผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะตรวจสอบข้อมูลเจ้าของโดเมนบน Whois เท่านั้น และมีการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนผ่านทางอีเมล์ สำหรับ Certificate แบบ Domain Validation (DV) สามารถขอใบรับรองได้ง่าย และรวดเร็ว […]

ขั้นตอนการต่ออายุโดเมนภายในระบบ Reseller Domain

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการต่ออายุโดเมนของตนเองภายในระบบ Reseller Domain นั้น สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1.เมื่อเข้าสู่ระบบของ Reseller แล้ว ให้เลือก Product จากนั้นเลือก List all order 2. เลือกโดเมนที่ต้องการต่ออายุ 3. ให้คลิกเลือก Renew (ต่อโดเมนที่ยังไม่หมดอายุ) หรือ เลือก Renew Domain Now (ต่อโดเมนที่หมดอายุไปแล้ว) 4.เลือกจำนวนปีที่ต้องการต่ออายุ จากนั้นคลิกที่ Renew Domain Name 5. คลิกที่ Exwcute the request(s), but cancel the Invoice(s). เพื่อป้องกันการส่ง Invoice ออกไป จากนั้นคลิกที่ Click here 6. ระบบจะขึ้นข้อความเตือนว่าต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ ให้ตอบตกลง […]

วิธีการตั้งค่า FTP กับ Adobe Dreamweaver

การใช้งาน FTP กับ Adobe Dreamweaver มีหลักการทำงานแบบเดียวกับ FTP โดยทั่วไป ต่างกันที่การใช้งานรูปแบบนี้จะ upload ข้อมูลการทำเว็บไซต์ที่อยู่บน Dreamweaver ไปยัง Server ทันที โดยไม่ต้องผ่าน FTP Client ขั้นตอนการตั้งค่า FTP กับ Adobe Dreamweaver 1.คลิกที่ไอคอน Adobe Dreamweaver เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม 2.ที่แถบเมนูด้านบนเลือก Site > Manage Sites… 3.คลิก Site ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิกที่ Edit 4. เลือก Server จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย + 5.ทำการตั้งค่า ดังนี้ ที่แท็บ Basic Server Name: ให้ใส่เป็นชื่อ Server […]

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2016 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3

คุณสามารถตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2016 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1.คลิกที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2016 2.คลิกที่ File 3.ที่ Info คลิก Account Settings 4. เลือก Account Settings 5.คลิกที่แท็บ Email และดับเบิลคลิก Account ที่คุณต้องการ 6.คลิก More Settings 7.คลิกที่แท็บ Advanced 8.ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Leave a copy of messages on the server ในส่วนนี้คุณสามารถกำหนดการลบ Email ออกจาก server ได้ดังนี้ Remove […]

วิธีลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login 2. คลิกเมนู Softaculous Auto Installer 3. คลิก Installations 4.คลิกปุ่ม Remove สำหรับสคริปต์ที่ต้องการลบ 5.คลิก Remove Installation เพื่อลบสคริปต์ 6. ระบบจะทำการถามอีกครั้ง เพื่อยืนยันการลบ ให้คลิก OK 7. ระบบจะทำการถอนการติดตั้ง ดังรูป 8. เสร็จสิ้นการลบสคริปต์ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้งสคริปต์อัตโนมัติ     […]

วิธีการทำ Debug ให้กับ WordPress

WordPress มีระบบ Debug ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับตัว WordPress เองโดยเฉพาะ การใช้งานก็ง่าย แถมยังมีประสิทธิภาพอีกด้วย และถ้าหากเว็บของคุณมีปัญหาเปิดไม่ขึ้น หน้าเว็บเป็นสีขาว เราสามารถทำการตรวจสอบ error ที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บได้ ด้วยการเปิดใช้งาน wp_debug โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1.wp_debug เป็นค่าคงที่ ใช้เพื่อเรียกรูปแบบ “debug” ใน WordPress ปกติแล้วจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็น false และสามารถไปเปลี่ยนการตั้งค่าได้ที่ไฟล์ wp-config.php define( ‘WP_DEBUG’, true ); define( ‘WP_DEBUG’, false ); 2.wp_debug_log จะทำงานร่วมกับ wp_debug ซึ่ง wp_debug_log จะบันทึก error ทั้งหมดลงในไฟล์ debug.log ที่อยู่ในไฟล์ /wp-content/ directory ผู้ใช้สามารถดู error ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ที่นี่ […]