การติดตั้ง SSL certificate บน Microsoft IIS 10

สำหรับการติดตั้ง SSL บน IIS 10 จะต้องใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล .p7b หรือ .cer สำหรับวิธีการสามารถทำได้ ดังนี้ 1.กดปุ่ม Win + R พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์คำว่า “inetmgr” ลงไป จากนั้นกดปุ่ม OK 2.ที่หน้า IIS Manager คลิกที่ Server Certificates 3.ที่แถบ Action ทางขวา คลิกที่ Complete Certificate Request 4.ที่ Specify Certificate Authority Response ให้ใส่ข้อมูล ดังนี้ File name containg the certification authority’s response: ใส่ไฟล์ที่มีนามสกุล certificate […]

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Admin ใน Plesk

สำหรับ Admin สามารถทำการเปปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสผ่านเข้าใช้งานใน plesk ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in 2. ที่เมนูด้านซ้ายมือเลือก Change Password จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านที่ Password แล้วใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เหมือนกับครั้งแรกที่ใส่ไป ตรงช่อง Repeat password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK 3.ระบบจะแสดงข้อความว่ารหัสผ่านได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ  

วิธีการติดตั้ง SSL Certificate แบบ Let’s Encrypt ใน plesk

สำหรับผู้ใช้บริการกับทางโฮสอะตอม เรามีบริการติดตั้ง SSL Certificate ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดย SSL ที่ติดตั้งให้นั้นเป็น SSL ของ Let’s Encrypt *** หมายเหตุ *** การติดตั้ง SSL แบบ Let’s Encrypt ได้นั้นต้องรอให้ DNS อัปเดต เรียบร้อยเสียก่อน ถึงจะติดตั้งได้ สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง มีขั้นตอนการทำดังนี้ 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in 2.หน้าหลักของ plesk เลือกโดเมนที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Let’s Encrypt 3.หน้า Let’s Encrypt SSL/TLS Certificate for …(ชื่อโดเมนของคุณ)… ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้ Email Address: ใส่ชื่อบัญชีอีเมล […]

การเปลี่ยนเวอร์ชั่น php ใน plesk

ผู้ใช้บริการกับทางโฮสอะตอมสามารถเลือกเวอร์ชั่นของ PHP ที่ต้องการใช้งานได้ สำหรับเวอร์ชั่นที่ทางโฮสอะตอมมีนั้นได้แก่ เวอร์ชั่น 5.6.40 กับเวอร์ชั่น 7.x ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP ในแต่ละโดเมนได้ สำหรับวิธีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP มีขั้นตอนการทำ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in 2.ที่หน้าหลักของ plesk เลือกโดเมนที่ต้องการ คลิกที่ PHP Settings 3.หน้า PHP Setting for โดเมนของคุณ ที่ PHP Support เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK 4.ระบบจะแสดงข้อความว่าได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว วิธีที่ 2 1.ที่หน้าหลักของ plesk เลือกโดเมนที่ต้องการ คลิกที่ Hosting […]

การสร้างและจัดการ Customer ใน plesk

สำหรับผู้ใช้บริการ reseller สามารถสร้างหรือเพิ่ม User ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ วิธีการเพิ่ม User /Customer 1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in 2.ที่เมนูทางซ้ายมือ เลือก Customer 3.หน้า Customer เลือก Add a Customer 4.หน้า Adding New Customer ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้ Contact Information Contact name: ชื่อ User Email address: ที่อยู่อีเมล Company name: ชื่อบริษํท Phone number: เบอร์โทรศัพท์ Address: ที่อยู๋ City: […]

การสร้างและจัดการ Add-on หรือส่วนเสริม ใน plesk

สำหรับผู้ใช้บริการ reseller สามารถสร้าง และจัดการบริการต่างๆ ของ web hosting ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ วิธีการสร้าง Plan Service 1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in 2.ที่เมนูทางซ้ายมือ เลือก Service Plans 3.ในหน้า Service Plans คลิกที่ Add an Add-on 4.หน้า Creating Add-on Plan เลือกแท้บ Resources  ที่ Add-on plan name ให้ใส่ชื่อ plan ที่ต้องการตั้ง จากนั้นให้ใส่รายละเอียด ดังต่อไปนี้ Define the resources provided […]

การสร้างและจัดการ Service Plan ใน plesk

สำหรับผู้ใช้บริการ reseller สามารถสร้าง และจัดการบริการต่างๆ ของ web hosting ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ วิธีการสร้าง Plan Service 1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in 2.ที่เมนูทางซ้ายมือ เลือก Service Plans 3.ในหน้า Service Plans คลิกที่ Add a Plan 4.หน้า Creating Hosting Plan เลือกแท้บ Resources  ที่ Service plan name ให้ใส่ชื่อ plan ที่ต้องการตั้ง จากนั้นให้ใส่รายละเอียด ดังต่อไปนี้ Overuse policy Overuse is […]

วิธีการ backup ข้อมูลใน plesk

ในกรณีต้องการ backup หรือการสำรองข้อมูลคือ เป็นการคัดลอกแฟ้ม/ข้อมูลเพื่อเก็บไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ประโยชน์ของการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันการลบ หรือ ทำข้อมูลสูญหาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพื่อกู้ข้อมูลเก่า อาจมีการแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วเกิดปัญหา หรือไฟล์ที่มีใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้ เพื่อป้องกัน อุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย หรือ โดนขโมย หากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไป สามารถใช้ข้อมูลที่เราสำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้ สำหรับขั้นตอนการ backup หรือการสำรองข้อมูล มี 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 การ Back up 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in 2.ที่เมนูด้านซ้ายมือ เลือก Backup Manager 3.คลิกที่ Back Up 4.หน้า Back Up the Subscription ใส่รายละเอียด […]

วิธีการติดตั้ง WordPress ใน plesk

สำหรับผู้ใช้งานโฮสติ้งกับทางโฮสอะตอม หากต้องการจะติดตั้ง WordPress ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถดำเนินการติดตั้งได้ด้วยตัวเอง ซึ่งขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก เพราะใน control panel ของเรามีบริการให้แล้ว สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง WordPress มีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in 2.ที่หน้าหลักของ control panel เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการติดตั้ง WordPress จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Install WordPress 3.ที่หน้า Install WordPress ทำการตั้งค่า ดังนี้ General Installation path: เลือก path ที่ต้องการติดตั้ง WordPress Site title: ชื่อ Title ของเว็บ Plugin/theme set: เลือก plugin/theme ที่ต้องการในการติดตั้งครั้งนี้ด้วย หากไม่ต้องการติดตั้ง […]

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน plesk

สำหรับผู้ดูแลระบบ หากมีผู้พัฒนาเว็บไซต์หลายคน  ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างบัญชีให้กับผู้ใช้แต่ละคนได้ และสามารถกำหนดสิทธิ์ในการจัดการเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้เหล่านั้นได้อีกด้วย สำหรับวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านทาง control panel ของ plesk นั้น มีขั้นตอนการทำดังนี้ 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in 2.ที่เมนูด้านซ้ายเลือก User >> Create User Account 3.ใส่รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ General Information  Contact name: ชื่อผู้ใช้ Email address: บัญชีอีเมลของผู้ใช้ User role: กำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ว่าต้องการให้เป็น Owner, Webmaster Application User หรือ Accountant Access to subscriptions: อนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้ว่าต้องการให้เข้าถึงเว็บทั้งหมดที่มี หรือเฉพาะโดเมนเท่านั้น Plesk Preference Username: […]