วิธีการลงสินค้าแบบ Digital Product ใน woocommerce

หากต้องการขายสินค้าชนิดอื่นที่ไม่ต้องมีการจัดส่ง ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น ไฟล์เพลง ไฟล์หนัง หรือไฟล์เอกสาร เป็นต้น การขายสินค้าเหล่านี้เรียกว่า Digital Product สำหรับการตั้งค่ามีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com 2.ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In 3.ที่แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่ Product เลือก Add Product 4. เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว ที่ product data เลือกประเภทเป็น General ที่ Regular price ใส่ราคาสินค้า จากนั้นให้ติ๊กถูกที่ Virtual และ Download 5. ใส่ชื่อไฟลืสินค้า และที่ Choose file ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ หากต้องการเพิ่มไฟล์ให้กด Add File Download limit: กำหนดว่าให้ทำการดาวน์โหลดได้กี่ครั้ง […]

วิธีติดตั้ง nodejs สำหรับ centos

Node.js เป็นโค้ดภาษา JavaScript เป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพ่นซอร์สที่เขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server-side programming) ทำให้เครื่องเบาและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ซึ่งระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ใช้นั้นจะต้องติดตั้ง Runtime Environment ของ Node.js ไว้ Node.js Package สำหรับ EL5 (RHEL5 and CentOS 5) ต้องมี EPEL รองรับ ดังนั้นจะต้องตรวจเช็คการตั้งค่า Script เสียก่อน หากยังไม่ได้ทำการติดตั้ง สำหรับบน RHEL, CentOS or Fedora, for Node.js v8 LTS: curl –silent –location https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo bash – หรือสำหรับ Node.js […]

วิธีตรวจสอบ E-Mail header ใน Yahoo Mail

E-Mail Header เป็นส่วนที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆของอีเมล ได้แก่ เลขทะเบียนของ E-mail (message header), วันที่และเวลาที่ส่ง, เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส่งออกอีเมล, ชื่อผู้รับ, ชื่อผู้ส่ง อย่างละเอียด ซึ่งจะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email ข้อมูลในส่วนของ Header นั้นมักจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ของการรับ-ส่งอีเมลต่างๆ ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของอีเมล 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Yahoo Mail ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน จากนั้นกดปุ่ม Next 2. ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Next 3.คลิกที่รูปจดหมาย Mail ที่อยู่ทางขวามือ ดังรูป 4.เลือกจดหมายที่ต้องการดู 5.คลิกที่ปุ่มด้านล่าง ดังรูป แล้วเลือก View Raw Message 6. ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมด ดังรูป

วิธีตรวจสอบ E-Mail header ใน Hotmail

E-Mail Header เป็นส่วนที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆของอีเมล ได้แก่ เลขทะเบียนของ E-mail (message header), วันที่และเวลาที่ส่ง, เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส่งออกอีเมล, ชื่อผู้รับ, ชื่อผู้ส่ง อย่างละเอียด ซึ่งจะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email ข้อมูลในส่วนของ Header นั้นมักจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ของการรับ-ส่งอีเมลต่างๆ ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของอีเมล 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Hotmail ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป 2. ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ 3.เลือกจดหมายที่ต้องการดู 4. คลิกที่ปุ่มทางขวา ดังรูป แล้วเลือก View message source 5. ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมด ดังรูป

วิธีตรวจสอบ E-Mail header ใน Gmail

E-Mail Header เป็นส่วนที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆของอีเมล ได้แก่ เลขทะเบียนของ E-mail (message header), วันที่และเวลาที่ส่ง, เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส่งออกอีเมล, ชื่อผู้รับ, ชื่อผู้ส่ง อย่างละเอียด ซึ่งจะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email ข้อมูลในส่วนของ Header นั้นมักจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ของการรับ-ส่งอีเมลต่างๆ ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของอีเมล 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Gmail ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน จากนั้นกดปุ่ม Next 2. ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Next 3.เปิดอีเมลที่ต้องการตรวจสอบส่วนหัว 4.  ให้คลิกลูกศรลง  ทางซ้ายมือ จากนั้นเลือก Show original 5. ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด ดังรูป    

วิธีเพิ่ม php memory limit ให้ wordpress

เดิมทีแล้วค่ามาตรฐานของทาง hostatom เกี่ยวกับการขยาย Memory นั้นเราอนุญาติไว้ที่ 256 MB ซึ่งทางตัว WordPress ก็จำกัดการใช้งานไว้ที่ 40MB ซึ่งถ้าหากมี theme หรือ plugin ตัวไหนที่ต้องการใช้งานมากกว่า 40MB เราจึงต้องสั่งให้ wordpress เพิ่ม limit ตัวเองครับ โดยให้พิมพ์คำสั่งนี้ลงไฟล์ Wp-config.pnp define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’); หมายเหตุ: คำสั่งนี้ให้เรานำไปวางไว้ยังตำแหน่งเหนือคำสั่ง define(‘WP_DEBUG’, false); อย่าใส่ใต้บรรทัด stop editing!

การตั้งค่าการแชร์ไฟล์ ใน Google G Suite

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการตั้งค่าการแชร์ไฟล์ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าไม่ให้แชร์ไฟล์ หรือหยุดการแชร์ไฟล์ หรือต้องการแชร์ไฟล์กับบุคคลบางคน สำหรับในกรณีนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.ไม่ต้องการแชร์ไฟล์ให้กับคนอื่น ทำได้โดย 1. ให้ Login เข้าสู่หน้า หน้าอีเมล 2.ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next 3.เข้าสู่ Google Drive 4.เลือกไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ 5. คลิก Share หรือไอคอนแชร์   6. ที่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง “Share with others” ให้คลิก Advanced 7. คลิกที่ Change 6. ที่ Link sharing เลือก Off-Specific people จากนั้นกดปุ่ม Save 2. ป้องกันไม่ให้คนอื่นดาวน์โหลดไฟล์ พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์ ในกรณีนี้ คนที่จะมีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ หรือแชร์ไฟล์จะต้องมีค่าเริ่มต้นเป็น […]

วิธีการลงสินค้าแบบ Variable product ใน woocommerce

เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆ ใน woocommerce เรียบร้อยแล้ว สามารถดูการตั้งค่า การตั้งค่าโดยทั่วไปใน woocommerce ได้ที่ https://kb.hostatom.com/content/4397/ และ การตั้งค่าที่อยู่ร้านค้า และค่าเงินใน WooCommerce ได้ที่ https://kb.hostatom.com/content/4372/ ลำดับต่อไปจะเป็นการนำสินค้าแบบ Variable product สำหรับขั้นตอนในการทำมีดังนี้ 1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com 2.ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In 3.ที่แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่ Product เลือก Add Product 4. ก่อนที่จะทำ Variable product ได้นั้นต้องสร้าง attribute ก่อน สามารถดูขั้นตอนการสร้างได้ที่ : https://kb.hostatom.com/content/4825/ หรือ สร้าง Attribute ใน product data ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ ที่ product data เลือก Variable product […]

การสร้าง Attribute ใน woocommerce

สำหรับร้านค้าที่มีสินค้าบางอย่าง มีให่เลือกหลายสี หลายขนาด เราสามารถทำการตั้งค่าให้สินค้าชนิดนั้นได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ 1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com 2.ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In 3.ที่แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่ Product เลือก Attributes 4. ใส่รายละเอียด ดังนี้ Name : ชื่อของ Attribute สินค้า เช่น color หรือ size หรือ ฯลฯ Slug : ส่วนที่จะไปโผล่ใน url อย่างเช่น https:\\testwp.com\tag\color  “สี” ก็คือ slug นั่นเอง จากนั้นกดปุ่ม Add attribute 5.  Attribute ที่สร้างจะแสดง ดังรูป  

วิธีการลงสินค้าแบบ External/Affiliate product ใน woocommerce

เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆ ใน woocommerce เรียบร้อยแล้ว สามารถดูการตั้งค่า การตั้งค่าโดยทั่วไปใน woocommerce ได้ที่ https://kb.hostatom.com/content/4397/ และ การตั้งค่าที่อยู่ร้านค้า และค่าเงินใน WooCommerce ได้ที่ https://kb.hostatom.com/content/4372/ ลำดับต่อไปจะเป็นการนำสินค้าแบบ External/Affiliate product สำหรับขั้นตอนในการทำมีดังนี้ 1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com 2.ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In 3.ที่แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่ Product เลือก Add Product 4. เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว ที่ product data เลือกประเภทเป็น External/Affiliate product 5. ใส่ข้อมูล Affiliate product ให้เรียบร้อย Product URL : ใส่ url หรือ code ที่เป็น Affiliate ของสินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเว็บแม่ของสินค้าตัวนั้น เช่น […]