วิธีการตั้งค่าไม่ให้อีเมลตก spam ใน Google G Suite

สำหรับการตั้งค่าเพื่อไม่ให้อีเมลตกสแปมมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขอีเมลที่ส่งเข้ามาที่หน้า Inbox แล้วมักจะไปตกอยู่ในโฟลเดอร์ spam ขั้นตอนการตั้งค่าสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next 2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next 3. เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Setting (ตั้งค่า) 4. ที่ช่อง To ใส่ชื่อโดเมน หรืออีเมล เช่น @nts.co.th จากนั้นคลิกที่ Create filter with this research >> 5. ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Never send it to spam (ไม่ส่งไปยังสแปม) และทำเครื่องหมายถูกที่ Apply […]

วิธีการตั้งค่าอีเมลตอบกลับอัตโนมัติใน Google G Suite

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถทำการตอบกลับอีเมลได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้สามารถทำการตั้งค่าการตอบกลับอีเมลอัตโนมัติได้ ซึ่งวิธีการตั้งค่ามีขั้นตอนการทำดังนี้ 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next 2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next 3.เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Setting (ตั้งค่า) 4. ในหน้า Setting ที่แท็บ General เลือนลงมาที่ Vacation responder 5. ทำการตั้งค่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ Vacation responder on : เปิดการใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ เลือก First day : กำหนดวันเริ่มต้น  Last day : กำหนดวันสุดท้าย Subject : […]

วิธีการตั้งค่าการแชร์ Email Contact ใน Google G Suite

การแชร์ Email Contact  เรียกอีกอย่างว่า Contact Delegation คือการที่ผู้ใช้งานอีเมลต้องการที่จะแชร์ข้อมูลรายชื่อที่ติดต่อของผู้ใช้ให้กับบุคคลอื่น โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ คือ 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next 2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next 3. คลิกที่เมนู Mail เลือก Contact 4. คลิกที่ More เลือก Manage delegation settings 5. ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาโดยมีรายละเอียดดังนี้  เป็นลิงค์ ผู้ใช้สามารถทำการ Copy แล้วนำไปวางไว้ให้คนอื่นได้ ให้ใส่รายชื่อ หรืออีเมลของผู้ที่ต้องการแชร์ Contact ไปให้ ซึ่งบุคคลที่ผู้ใช้ทำการแชร์ข้อมูล Contact ไปให้สามารถทำการแก้ไขข้อมูล Contact ได้ จากนั้นคลิกที่ […]

วิธีการ Backup ข้อมูลใน Google G Suite

สาเหตุที่ต้องทำการ Backup ข้อมูล เนื่องมาจากเมื่อเราใช้งาน Gmail จาก Google G Suite ไปนานๆ พื้นที่การใช้งานอาจจะเต็ม หรือเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลสูญหายเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องทำการ Backup ข้อมูลเอาไว้ นอกจากป้องกันข้อมูลหายแล้ว ยังจะช่วยให้พื้นที่ในการใช้งานเพิ่มขึ้นอีกด้วย ขั้นตอนการ Backup มีดังนี้ 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next 2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next 3. คลิกที่  มุมขวา จากนั้นเลือก My Account 4. ที่หน้า My Account (บัญชีของฉัน) เลือก Control your content (ควบคุมเนื้อหาของฉัน) 5. คลิกที่ […]

การสร้างหรือแก้ไขไฟล์ .htaccess ผ่าน directadmin

ในการทำ 301 Redirect สำหรับ https นั้น เราจำเป็นจะต้องสร้างไฟล์ .htaccess เสียก่อน ขั้นตอนการสร้างมีดังนี้ 1.Login เข้าสู่ DirectAdmin Control Panel 2.เลือกเมนู File Manager 3.คลิกที่ public_html 4. สร้างไฟล์ .htaccess ใน public_html โดยที่ Create New File ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ .htaccess จากนั้นกดปุ่ม Create 5. จะได้ไฟล์ .htaccess ใน folder public_html  เรียบร้อย ขั้นตอนการแก้ไข .htaccess 1.เมื่อทำการ Login เข้าสู่ DirectAdmin Control Panel เรียบร้อยแล้ว 2. เลือกเมนู File Manager แล้วคลิกที่ public_html 3. […]

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนผู้รับภายนอก สำหรับ Google G Suite ใน Admin Console

บางครั้งผู้ใช้งาน หรือผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องทำการตอบอีเมล ซึ่งผู้รับอีเมลนั้นอาจอยู่นอกองค์กร ผู้ดูแลระบบสามารถทำการตั้งค่าการแจ้งเตือนกับผู้รับเมลภายนอกได้ เพื่อป้องกันการแชร์ข้อมูลกับภายนอกโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งถ้าทาง Gmail ตรวจพบว่าผู้รับภายนอกนั้นไม่ใช่บุคคลที่ส่งเมล หรือติดต่อกันเป็นประจำ หรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อติดต่อ ระบบจะทำการแจ้งเตือนทันที เพื่อเป็นการป้องกันการแชร์ข้อมูลกับผู้ใช้งานภายนอกได้ วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนสามารถทำได้ ดังนี้ 1. ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com 2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next 3. ที่หน้า Admin console เลือก Apps 4. คลิกที G Suite 5. เลือก Gmail 6. คลิกที่ Advance Setting 7. ที่แท็บ General Settings เลือกชื่อองค์กร/หน่วยงาน จากนั้นให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Warn users […]

วิธีการตั้งค่า Google G Suite ใน iPhone/iPad

สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ iPhone/iPad คุณสามารถใช้อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อจาก Google G Suite มาใช้บนอุปกรณ์ iOS ของคุณได้ สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อใช้งาน มีขั้นตอนการทำดังนี้ 1.เลือกปุ่ม Setting จากหน้า home 2. เลือก บัญชีและรหัสผ่าน (Account & Password) 3.เลือก Add Account (เพิ่มบัญชี)จาก Menu 4. เลือก Google จาก Menu 5. ใส่อีเมลหรือเบอร์โทรของคุณ จากนั้นกดปุ่ม NEXT 6. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม NEXT 7. ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูล ให้ทำการเปิดการใช้งาน อีเมล รายชื่อ และปฏิทิน ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม SAVE 8. ระบบจะเพิ่มอีเมลให้ดังรูป […]

วิธีการตั้งค่า และแชร์ Google Calendar ใน Google G Suite

สำหรับผู้ใช้ Google G Suite ทาง Google ได้มีบริการ Google Calendar ให้หน่วยงาน/องค์กรสามารถใช้งานร่วมกันได้ Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ที่สามารถให้หน่วยงาน/องค์กรสามารถแชร์ข้อมูลวันหยุด การนัดหมาย การประชุม หรืออื่นๆ ทำให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กร/หน่วยงานนั้นสามารถทราบข้อมูล หรือ กำหนดการ งานต่างๆ ได้ สำหรับขั้นตอนการตั้งค่า มีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next 2. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next 3. ที่มุมบนขวา คลิกที่ Google Apps รูป  4. เลือก Calendar 5. วิธีสร้างทำได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 […]

ขั้นตอนการใช้งาน Web Hosting สำหรับลูกค้าใหม่

ขอขอบคุณที่วางใจเลือกใช้บริการจากเรา สำหรับผู้ใช้บริการของทาง hostatom หากยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน เราขอแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานใหม่ โดยให้เริ่มดำเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อบริการ Hosting และจดทะเบียนโดเมนกับทาง hostatom โดเมนที่จดทะเบียนของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที ต้องรอจนกว่าขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาในการรอ DNS อัพเดทประมาณ 24 ชั่วโมง 2. เมื่อโดเมนของคุณสามารถใช้งานได้แล้ว ให้ดำเนินการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ซึ่งเป็นบริการฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทำเว็บให้เป็น HTTPS เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บของคุณ สามารถดูวิธีการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ได้ที่ ขั้นตอนการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate 3. หลังจากติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการ ขั้นตอนต่อไปให้ดำเนินการติดตั้ง […]

ขั้นตอนการใช้งาน WordPress Hosting สำหรับลูกค้าใหม่

ขอขอบคุณที่วางใจเลือกใช้บริการจากเรา สำหรับผู้ใช้บริการของทาง hostatom หากยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน เราขอแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานใหม่ โดยให้เริ่มดำเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อบริการ Hosting และจดทะเบียนโดเมนกับทาง hostatom โดเมนที่จดทะเบียนของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที ต้องรอจนกว่าขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาในการรอ DNS อัพเดทประมาณ 24 ชั่วโมง 2. เมื่อโดเมนของคุณสามารถใช้งานได้แล้ว ให้ดำเนินการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ซึ่งเป็นบริการฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทำเว็บให้เป็น HTTPS เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บของคุณ สามารถดูวิธีการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ได้ที่ ขั้นตอนการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate 3. หลังจากติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการ ขั้นตอนต่อไปให้ดำเนินการติดตั้ง […]