วิธี Deploy Node.js Appication บน Plesk Control Panel

ในกรณีที่ต้องการนำไฟล์ node.js ที่สร้างไว้ไปใช้งานบน control panel: Plesk สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in 2. ที่แถบเมนูทางซ้ายมือ เลือก Websites & Domains => เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ => Node.js ดังภาพ 3. ที่ Application Startup File คลิกที่ app.js ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK 4. คลิกที่ Enable Node.js เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นทดสอบเปิดเว็บโดยคลิกที่ชื่อเว็บ ดังภาพ 5. ระบบจะแสดงผลลัพท์ ดังภาพ

สวัสดีชาวโลก Hello World ไปกับ Node.js

หลังจากติดตั้ง node.js แล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งาน node.js ได้ โดยการสร้างข้อความง่ายๆ อย่าง Hello World ขั้นตอนการสร้าง มีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1.เปิดโปรแกรม Notepad++   จากนั้นให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ลงบน Notepad++ ดังภาพ const http = require(‘http’); const hostname = ‘127.0.0.1’; const port = 3000; const server = http.createServer((req, res) => { res.statusCode = 200; res.setHeader(‘Content-Type’, ‘text/plain’); res.end(‘Hello World\n’); }); server.listen(port, hostname, () => […]

วิธีการตั้งค่าให้เว็บไซต์เติม www โดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ต้องการทำให้เว็บไซต์เติม www อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถทำได้เอง โดยใส่ Code ด้านล่างนี้ลงไปในไฟล์ .htaccess ที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html การเปลี่ยน non-www ไปเป็น www ให้ใส่ Code ด้านล่างนี้ลงไปในไฟล์ .htaccess ที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L] การเปลี่ยนจาก www ไปเป็น non-www ให้ใส่ Code ด้านล่างนี้ลงไปในไฟล์ .htaccess ที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} www.yourwebsitehere.com RewriteRule (.*) http://yourwebsitehere.com/$1 [R=301,L]

วิธีติดตั้ง Node.js บน Windows

Node.js เป็น Platform ที่เขียนด้วย JavaScript เพื่อใช้เป็น Web Server ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการติดตั้ง Node.js บนวินโดว์ สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ 1.ดาวน์โหลด Node.js สำหรับ Windows ได้ที่ https://nodejs.org/en/download/ จากนั้นเลือก Windows Installer (.msi) แล้ว Windows ให้เหมาะสมกับสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 2.เลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ดาวน์โหลด จากนั้นกด Save 3. ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดลงมายังตำแหน่งที่ต้องการ ดังภาพ 4.คลิกขวาที่ไฟล์ เลือก Install เพื่อทำการติดตั้ง 5.ระบบจะแสดงหน้าต่าง Node.js Setup ขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Next 6. ติ๊กถูกหน้าข้อความ I accept the terms in the […]

วิธีการ import และ export database ใน Plesk

ในกรณีที่ต้องการ Import หรือ Export ฐานข้อมูล (Database) ใน control panel: Plesk สามารถทำได้ ซึ่งฐานข้อมูล (Database) ที่ต้องการ Export นั้นจะอยู่ในรูปของไฟล์ ZIP สำหรับวิธีการ Import หรือ Export ฐานข้อมูล (Database) ใน control panel: Plesk มีขั้นตอนการทำดังนี้ ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in วิธีการ Export ฐานข้อมูล (Database) 1.ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ Databases เลือกฐานข้อมูล (Database) ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Export Dump 2. ในกรณีที่ต้องการ Export […]

วิธีการสร้าง database ใน plesk

หากผู้ใช้ต้องการสร้างฐานข้อมูล (Database) ใน control panel: Plesk ได้ด้วยตัวเอง สำหรับวิธีการสร้างฐานข้อมูล (Database) มีวิธีการสร้าง ดังนี้ 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in 2. ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ Databases => Add Database 3. กรอกรายละเอียด ดังนี้ Database name: ใส่ชื่อฐานข้อมูล (Database) ที่ต้องการสร้าง Related site: เลือกว่าจะนำไปใช้กับเว็บใด หรือหากไม่ต้องการใช้กับเว็บให้เลือก No related sites Database user name: ใส่ชื่อผู้ใช้งาน New password: ใส่รหัสผ่าน confirm password: ใส่รหัสผ่านที่เหมือนกับที่ใส่ครั้งแรก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม […]

ขั้นตอนการใช้งาน Web Hosting สำหรับลูกค้าใหม่

ขอขอบคุณที่วางใจเลือกใช้บริการจากเรา สำหรับผู้ใช้บริการของทาง hostatom หากยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน เราขอแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานใหม่ โดยให้เริ่มดำเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อบริการ Hosting และจดทะเบียนโดเมนกับทาง hostatom โดเมนที่จดทะเบียนของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที ต้องรอจนกว่าขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาในการรอ DNS อัพเดทประมาณ 24 ชั่วโมง 2. เมื่อโดเมนของคุณสามารถใช้งานได้แล้ว ให้ดำเนินการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ซึ่งเป็นบริการฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทำเว็บให้เป็น HTTPS เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บของคุณ สามารถดูวิธีการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ได้ที่ ขั้นตอนการติดตั้ง SSL Certificate แบบ Let’s Encrypt ใน plesk 3. หลังจากติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการ ขั้นตอนต่อไปให้ดำเนินการติดตั้ง CMS ที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน […]

ขั้นตอนการใช้งาน WordPress Hosting สำหรับลูกค้าใหม่

ขอขอบคุณที่วางใจเลือกใช้บริการจากเรา สำหรับผู้ใช้บริการของทาง hostatom หากยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน เราขอแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานใหม่ โดยให้เริ่มดำเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อบริการ Hosting และจดทะเบียนโดเมนกับทาง hostatom โดเมนที่จดทะเบียนของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที ต้องรอจนกว่าขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาในการรอ DNS อัพเดทประมาณ 24 ชั่วโมง 2. เมื่อโดเมนของคุณสามารถใช้งานได้แล้ว ให้ดำเนินการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ซึ่งเป็นบริการฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทำเว็บให้เป็น HTTPS เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บของคุณ สามารถดูวิธีการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ได้ที่ ขั้นตอนการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง SSL Certificate แบบ Let’s Encrypt ใน plesk 3. หลังจากติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการ […]

วิธีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วย Chrome Remote Desktop

ในกรณีที่ต้องการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจากระยะไกล สามารถทำได้โดยใช้ Google Remote Desktop สำหรับขั้นตอนการทำนั้นก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ใช้มีบัญชี Gmail กับ เบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้น วิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งาน มีขั้นตอนการทำ ดังนี้ วิธีการติดตั้ง Google Remote Desktop 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบของ Google โดยคลิกที่ มุมบนด้านขวา ดังรูป 2. คลิกที่ Turn on sync… 3. ใส่บัญชีอีเมลของคุณที่ Email or phone จากนั้นคลิกที่ Next 4. ใส่รหัสผ่านที่ Enter your password จากนั้นคลิกที่ Next 5. คลิกที่ปุ่ม Yes, I’m in 6. […]

การสร้างเว็บจำลอง (Staging) สำหรับ WordPress ด้วย Softaculous

ในบางครั้งผู้พัฒนาเว็บไม่มั่นใจว่าปลั๊กอิน หรือ script ที่ใช้งานในเว็บนั้น สามารถทำงานได้หรือไม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ สามารถทำได้โดยสร้างเว็บจำลองขึ้นมา เพื่อใช้ทดสอบได้ สำหรับวิธีการสร้างเว็บจำลอง (Staging) สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ ขั้นตอนการสร้างเว็บจำลอง (Staging) 1.ทำการ Login เข้าสู่ Control Panel: DirectAdmin โดยพิมพ์ ชื่อเว็บไซต์ของคุณ:2222 ยกตัวอย่างเช่น sandbox.in.th:2222 ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Login 2. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin แล้วให้เลือก Advanced Features -> Softaculous Auto Installer 3. ระบบจะเข้าสู๋หน้าโปรแกรม Softaculous ให้เลือก WordPress 4. ที่ Current […]