การตั้งค่า Blacklist หรือ Whitelist อีเมลใน DirectAdmin

ใน Control Panel – DirectAdmin หากผู้ใช้ต้องการตั้งค่า Blacklist หรือ Whitelist ของอีเมล สามารถทำได้ โดยแอดมินสามารถเข้าไปทำการตั้งค่า ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. Login เข้าสู่ DirectAdmin ด้วยบัญชีแอดมิน โดยดูขั้นตอนการทำที่หัวข้อ วิธี login เข้าใช้งาน DirectAdmin 2. ที่ E-mail Manager คลิกที่ไอคอน Spamassassin Setup 3. สำหรับผู้ที่งานบริการโฮสติ้งกับทางโฮสอะตอม SpamAssassin นั้น จะถูกปิดไว้อยู่ ให้ทำการเปิดการใช้งาน โดยคลิกที่ ENABLE SPAMASSASSIN 4. เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบข้อความตามรูปภาพดังนี้ 5. ในกรณีที่ต้องการ Block อีเมลที่เป็น Spam ให้ไปที่ E-mail […]

เพิ่ม SEO ด้วย XML Sitemap

เมื่อเว็บมีการพัฒนา Google และ SEO ก็เช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน ต่างก็แนะนำว่าให้ทำแบบนั้น ทำแบบนี้ แถมยังบอกอีกว่านี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว จริงอยู่ว่าสิ่งที่บอกนั้นมันดี แต่มันอาจจะดีสำหรับเมื่อวาน พอถึงวันนี้มันอาจไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ได้ ปัญหาก็คือ เมื่อหลายๆ คนโพสต์วิธีการ คำแนะนำ หรือคำตอบลงในกระทู้ หรือ Social Media สิ่งที่ผู้อ่านหรือผู้ชมควรทำคือพิจารณาและแยกแยะให้ดีว่าข้อมูลต่างๆ ที่โพสต์ลงไปนั้นอันไหนสามารถทำได้จริง หรือใช้ไม่ได้เลย ซึ่งโดยปกติแล้ว ส่วนใหญ่จะรู้ดีอยู่แล้วว่า ต้องเพิ่ม Sitemap ลงใน Google Search Console แต่ไม่รู้ว่า Sitemap จะช่วยในเรื่องของการทำ SEO (KPIs) ได้อย่างไร ดังนั้น ในบทความนี้จะบอกถึงวิธีการสร้างและการปรับปรุง XML Sitemap ที่จำเป็น พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้ XML Sitemap คืออะไร? XML Sitemap […]

HTML Table Colgroup

HTML มี element ที่จะช่วยในการจัดหรือตกแต่งตาราง เฉพาะคอลัมน์ที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยจะใช้ Elements <colgroup> HTML Table Colgroup ถ้าต้องการตกแต่งตารางใน 2 คอลัมน์แรกให้ใช้ element <colgroup> และ <col> โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <colgroup> จะใช้ระบุสำหรับคอลัมน์ที่ต้องการตกแต่ง <col> จะใช้ระบุแต่ละกลุ่มของคอลัมน์ที่ต้องการตกแต่ง span จะระบุจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการตกแต่ง style ระบุรูปแบบสไตล์ที่จะตกแต่งคอลัมน์ Note: tag <colgroup> จะอยู่เป็น tag ลูกของ element <table> ซึ่งจะถูกนำมาไว้ก่อน element table อย่าง <thead>, <tr>, <td> เป็นต้น แต่หากมี element <caption> <colgroup> จะอยู่หลัง <caption> […]

HTML Table Styling

เพื่อให้ตารางดูดีมากขึ้น โดยใช้ CSS HTML Table – ลายทาง ถ้าต้องการให้ตารางมีสีแบบแถวเว้นแถว ให้ใช้ คำสั่งดังนี้ :nth-child(even) Note: คำสั่ง :nth-child(even) หากเปลี่ยนข้อความในวงเล็บจาก (even) เป็น (odd) รูปแบบตารางจะเปลี่ยนไป โดยแถวที่ 1, 3, 5 จะมีสีแทน ส่วนแถวที่ 2, 4, 6 สีของแถวจะเป็นสีขาวแทน HTML Table – สีแถวตามแนวตั้ง สำหรับการใส่สีทุกแถว คอลัมน์เว้นคอลัมน์ ให้ไปตั้งค่าที่ :nth-child(even) ดังนี้ Note: ในกรณีที่ต้องการใส่สีพื้นหลังให้กับส่วนหัวของตารางและคอมลัมน์เว้นคอลมัน์ ให้ใส่ td:nth-child() และ th:nth-child() ตกแต่งตารางแบบผสมทั้งแนวตั้งและแนวนอน จากตัวอย่างด้านบนทั้ง 2 แบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอน เราสามารถนำทั้งสองแบบมารวมกันในการจัดรูปแบบตารางได้ […]

HTML Table Colspan & Rowspan

ตาราง HTML สามารถสั่งให้รวมคอลัมน์ หรือแถว เพื่อจัดรูปแบบตารางที่จะแสดงบนหน้าเว็บไซต์ได้ HTML Table – Colspan หากต้องหารรวมหลายๆ คอลัมน์เข้าด้วยกันให้ใช้ attribute: colspan Note: จากตัวอย่าง colspan = 2 หมายถึงจำนวนคอลัมน์ที่จะรวม ดังนั้นในตัวอย่าง colspan = 2 จะเป็นการรวม 2 คอลัมน์ HTML Table – Rowspan ถ้าต้องการรวมแถวหลายๆ แถวเข้าด้วยกันในตารางให้ใช้คำสั่ง attribute: rowspan Note: จากตัวอย่าง rowspan = 2 หมายถึงจำนวนแถวที่จะรวม ดังนั้นในตัวอย่าง rowspan = 2 จะเป็นการรวม 2 แถว

HTML Table Padding & Spacing

HTML สามารถจัดการช่องหว่างภายในตารางแต่ช่อง และช่องว่างระหว่างเซลล์ตามที่ต้องการได้ HTML Table – Cell Padding ช่องว่างของเซลล์ (Cell padding) จะเป็นช่องหว่างระหว่างขอบเซลล์ (Cell edges) และเนื้อหาของเซลล์ (Cell content) โดยจะมีค่าเริ่มต้นคือ 0 ซึ่งหากต้องการกำหนดขนาดช่องว่างภายในเซลล์ของตาราง จะกำหนดในส่วนของ property CSS-padding หากต้องการใส่ช่องว่างเหนือข้อความเท่านั้นให้ใช้ property: padding-top หรือหากเป็นด้านอื่น ก็จะใช้ property: padding-bottom (ด้านล่างข้อความ), padding-left (ด้านซ้าย), และ padding-right (ด้านขวา) HTML Table – Cell Spacing Cell spacing (ช่องว่างระหว่างเซลล์) เป็นช่องว่างระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์ โดยจะมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 2 pixels หากต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างเซลลืของตาราง จะใช้ property CSS: […]

HTML Table Headers

ตาราง HTML สามารถมี header ของตาราง โดยสามาถใส่ได้ทั้งในแถวและคอลัมน์ตามต้องการได้ HTML Header นั้นจะใช้ element th แต่ละ th นั้นจะเป็นข้อความที่แสดงอยู่ในตารางแต่ละช่อง Table Headers แนวตั้ง หากต้องการให้คอลัมน์แรกของตารางเป็นส่วนหัว ให้ใส่ <th> ไว้ในแต่ละแถว การจัดวางตำแหน่งของ Table Headers ค่าเริ่มต้นของตาราง ปกติแล้วจะถูกตั้งค่าไว้ให้อยู่กึ่งกลางและตัวอักษรเป็นตัวหนา แต่หากต้องการให้ข้อความในส่วนของ Table Header อยู่ทางซ้าย ให้ใช้ property text-align Header ใช้หลายคอลัมน์ ในตารางข้อความใน Header อาจต้องใช้หลายคอลัมน์ ในกรณีนี้สามารถสร้างได้โดยใช้ colspan ใน element <th> Table Caption คุณสามารถใส่ชื่อตารางได้ โดยใช้คำสั่ง <caption> Note: <caption> […]

HTML Table Sizes

การสร้างตารางใน HTML สามารถกำหนดความสูง ความกว้างในแต่ละแถวและคอลัมน์ได้หรือจะทั้งตารางก็ได้ เช่นกัน ฌดยใช้คำสั่ง style จากนั้นให้ระบุความสูงและความกว้างโดยใช้คำสั่ง width หรือ height HTML Table Width การตั้งค่าความกว้างให้กับตาราง ให้ใส่ attribute style ลงในส่วนของ <table> Note: การระบุขนาดเป็นเปอร์เซนต์ จะเป็นการระบุความกว้างตามพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจากตัวอย่างนี้จะถูกระบุไว้ใน <body> HTML Table Column Width การตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ จะใส่โค้ <style> ลงใน element <th> หรือ <td> HTML Table Row Height สำหรับการตั้งค่าความสูงของแถว ให้ใส่ style ลงในส่วนของ <tr>

HTML Table Borders

สำหันบตาราง HTML สามารถสร้างขอบของตารางได้หลากหลายรูปแบบและรูปร่างต่างๆ ได้ตามต้องการ วิธีการเพิ่มเส้นขอบ เมื่อคุณเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง จะเป็นการเพิ่มเส้นขอบรอบๆ ในแต่ละ cell การเพิ่มเส้นขอบตารางจะใช้ property CSS border ใน elements table, th และ td ตัวอย่าง การสร้างเส้นขอบตาราง 1 เส้น จากตัวอย่างด้านบนจะเป็นการสร้างเส้นขอบตารางแบบ 2 เส้น แต่ถ้าอยากให้เหลือเส้นขอบตารางเพียงเส้นเดียว จะต้องใช้ property CSS border-collapse ตัวอย่าง เพิ่ม Style ให้กับเส้นขอบตาราง ในกรณีที่ต้องการใส่สีพื้นหลังให้แต่ละ cell ในตารางและให้เส้นขอบเป็นสีขาว ซึ่งเป็นสีเดียวกันกับพื้นหลังของเอกสาร ซึ่งในกรณีจะต้องตั้งค่าให้มองไม่เห็นเส้นขอบ ตัวอย่าง เส้นขอบตารางแบบมน ในกรณีที่ต้องการสร้างขอบตารางแบบมน ให้ใช้คำสั่ง border-radius ตัวอย่าง แต่ถ้าต้องการให้เส้นขอบนอกของตารางหายไป ดังรูป ตัวอย่าง เส้นตารางแบบจุด […]

HTML Tables

ใน HTML ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถสร้างตาราง รวมไปถึงจัดการเกี่ยวข้อมูลที่อยู่ในตารางได้ ตัวอย่างตาราง Company Contact Country Nopar Daisy Atterberry America LalaNoodle Mu Shui  China Rumi House Ami Sano Japan Farm Trad Pakpao Metharom Thailand Puca Trading Corporation Seo-Yeon Lee Korea Nifty Investment Co., Ltd. Baz Hart Australia สามารถเขียนโค้ด HTML ดังนี้ Table Cells แต่ละ cell ของตาราง จะใช้ tag <td> กับ </td> td คือ ข้อมูลของตาราง อะไรก็ตามที่อยู่ระหว่าง […]