วิธีตั้งค่า Permission ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

Permission เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน ว่ามีสิทธิ์ในการ อ่าน เขียน หรือสั่งให้ File หรือ Folder นั้นๆ ทำงาน ซึ่งการตั้งค่า Permission ควรมีการตั้งค่าและเลือกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ทำเว็บไซต์ คุณสามารถตั้งค่า Permission ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ 1.  คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login   2. เลือกเมนู File Manager 3. คลิกที่ public_html และคลิกที่ […]

วิธีการสร้าง Folder ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถสร้าง Folder, แก้ไขชื่อ Folder และทำการลบ Folder ใน File Manager ซึ่งขั้นตอนแรกต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login การสร้าง File มีลำดับขั้นตอนในการทำ ดังนี้ 1. เลือกเมนู File Manager 2. คลิกเข้าไปชื่อโฟลดอร์ public_html 3. คลิกที่ NEW FOLDER 4. ระบุชื่อ Folder ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ […]

วิธีการสร้าง File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถสร้าง File, แก้ไขชื่อ File, แก้ไขเนื้อหาของ File และทำการลบ File ใน File Manager ซึ่งขั้นตอนแรกต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login 1. การสร้าง File มีลำดับขั้นตอนในการทำ ดังนี้ 1. เลือกที่เมนู File Manager 2. คลิกที่ Create File 3. ระบุชื่อ File […]

วิธีการย้าย File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถย้าย File ใน File Manager ซึ่งคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login 2. คลิกที่เมนู System Info & Files เลือก File Manager 3. หากยังมีขั้นตอนที่ค้างอยู่ในระบบ ให้ทำการล้างขั้นตอนเหล่านั้นเสียก่อน โดยเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard Actions เลือก Empty Clipboard 4. เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Clipboard 5. เลือกตำแหน่งที่ต้องการย้ายไฟล์มาวาง 6. เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard […]

วิธีการบีบอัด File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

วิธีการบีบอัดไฟล์ เป็นการทำให้ไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดมีขนาดเล็กลง สามารถบีบอัดหลายๆไฟล์ให้เหลือเพียงไฟล์เดียว ซึ่งสามารถทำการบีบอัดไฟล์ใน File Manager ได้ เริ่มแรกจะต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ 1.  คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login   2. คลิกที่เมนู File Manager 3. หากยังมีขั้นตอนที่ค้างอยู่ในระบบ ให้ทำการล้างขั้นตอนเหล่านั้นเสียก่อน โดยเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard Actions เลือก Empty Clipboard 4. เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Clipboard 5. เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard Actions เลือก Compress […]

วิธีการคัดลอก File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถคัดลอก File ใน File Manager โดยที่ก่อนอื่นจะต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานตามที่คุณตั้งไว้ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login 2. เลือกเมนู File Manager 3. คลิก public_html 4. หากยังมีขั้นตอนที่ค้างอยู่ในระบบ ให้ทำการล้างขั้นตอนเหล่านั้นเสียก่อน โดยเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard Actions เลือก Empty Clipboard 5. เลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยการนำเม้าส์ไปวางที่ข้อความ จากนั้นระบบจะแสดงข้อความขึ้น ดังภาพ […]