วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล Google ในแอป Mail บน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านแอป Mail บน Windows สามารถเพิ่มบัญชีอีเมล Google ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิด Mail ขึ้นมา คลิกที่ Accounts คลิกที่ Add account คลิกที่ Google กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัทพ์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Google ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ Next กรอกรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Google จากนั้นคลิกที่ Next ระบบจะขอการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในบัญชี Google ให้คลิกที่ Allow กำหนดชื่อที่จะให้แสดงในตอนส่งเมล จากนั้นคลิกที่ Sign in ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done

วิธีตั้งค่าการกรอง spam เมลให้กับบัญชีอีเมลใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถตั้งค่าการกรอง spam เมลให้กับบัญชีอีเมลที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin คลิกที่ Mail คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่าการกรอง spam เมล คลิกที่แท็บ Spam filter กำหนดการดำเนินการกับเมลที่ถูกระบุเป็น spam ในหัวข้อ What to do with message subject classified as apam คลิกที่ Show Advanced Settings ระบุค่าการกรอง spam เมลที่ต้องการในหัวข้อ Spam filter sensitivity จากนั้นคลิกที่ OK ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวแล้ว

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล Outlook ในแอป Mail บน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านแอป Mail บน Windows สามารถเพิ่มบัญชีอีเมล Outlook ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากเปิด Mail ขึ้นมา คลิกที่ Accounts คลิกที่ Add account คลิกที่ Outlook.com กรณีที่เพิ่มบัญชี Outlook ครั้งแรก กรอกอีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือ Skype ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft จากนั้นคลิกที่ Next กรอกรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft จากนั้นคลิกที่ Sign in ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done กรณีที่เคยเพิ่มบัญชี Outlook แล้ว คลิกที่ Microsoft account จากนั้นคลิกที่ Continue กรอกอีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือ Skype ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft […]