วิธีสร้างฐานข้อมูลใน DirectAdmin

เว็บไซต์ทุกเว็บนั้นจะมีฐานข้อมูล (Database) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยเราสามารถสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

คลิกที่ Create new Database

กำหนดชื่อ Database Name และ Database User หากไม่ต้องการให้ชื่อ Database User เหมือนกับชื่อ Database Name ให้ติ๊กถูกที่ Same as database name ออก จากนั้นกำหนดชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการ

กำหนด Database Password จากนั้นคลิกที่ CREATE DATABASE (ควรกำหนดรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา สามารถใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และตัวเลขผสมรวมถึงอักขระพิเศษผสมกันได้ เพื่อป้องกันการถูกเจาะระบบ)

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles