วิธีการสร้างฐานข้อมูล

คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกที่ MySQL Management

3. คลิกที่ Create new Database ดังรูป

4. ระบุรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้

  • ชื่อฐานข้อมูล (Database Name)
  • ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล (Database Username)
  • รหัสผ่าน (Username Password, Confirm Password)

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดฐานข้อมูลเพื่อเข้าใช้งาน ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?