วิธีสร้างฐานข้อมูลใน DirectAdmin

Create new Database DirectAdmin

เว็บไซต์ทุกเว็บนั้นจะมีฐานข้อมูล (database) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้งานได้ผ่าน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

คลิกที่ Create new Database

กำหนดชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการสร้างในช่อง Database Name และหากไม่ต้องการให้ชื่อฐานข้อมูลเหมือนกับชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลให้ติ๊กถูกที่ Same as database name ออก จากนั้นกำหนดชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ต้องการในช่อง Database User

กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านฐานข้อมูลในช่อง Database Password จากนั้นคลิกที่ CREATE DATABASE (ควรกำหนดรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา สามารถใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และตัวเลขผสมรวมถึงอักขระพิเศษผสมกันได้ เพื่อป้องกันการถูกเจาะระบบ)

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles