วิธี clone เว็บด้วยปลั๊กอิน All-in-One WP Migration ใน WordPress

Clone website All in One WP Migration WordPress

ในกรณีที่คุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อโดเมนที่พัฒนาด้วย WordPress จะไม่สามารถทำได้เพราะการเปลี่ยนโดเมนโดยพละการนั้นอาจทำให้เว็บ error และเข้าใช้งานไม่ได้ เราขอแนะนำวิธีการคัดลอกข้อมูลด้วยการ clone เว็บด้วยปลั๊กอิน All-in-One WP Migration ใน WordPress

โดยในคู่มือนี้จะทำการ clone เว็บไซต์จาก aaa.com ไปเป็น bbb.com สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

ก่อนอื่นให้เพิ่มโดเมนที่ต้องการเปลี่ยนเข้าไปยังบัญชี hosting ที่ใช้งานอยู่
วิธีเพิ่มโดเมนใน Plesk
วิธีเพิ่มโดเมนใน DirectAdmin

ต่อมาให้ติดตั้ง WordPress ที่โดเมนใหม่
วิธีติดตั้ง WordPress แบบ manual
วิธีติดตั้ง WordPress ใน Plesk
วิธีติดตั้ง WordPress ใน DirectAdmin

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ WordPress ของโดเมนเก่า (aaa.com)

ติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน All-in-One WP Migration บนเว็บไซต์เก่า (aaa.com)

คลิกที่ All-in-One WP Migration

คลิกที่ EXPORT TO

คลิกที่ FILE

คลิกที่ DOWNLOAD จากนั้นคลิกที่ CLOSE

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ WordPress ของโดเมนใหม่ (bbb.com)

ติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน All-in-One WP Migration บนเว็บไซต์ใหม่ (bbb.com)

คลิกที่ All-in-One WP Migration

คลิกที่ Import

คลิกที่ IMPORT FROM

คลิกที่ FILE

เลือกไฟล์ที่ export มาจากโดเมนเก่า (ตามค่ามาตรฐานจะอัปโหลดไฟล์ได้สูงสุดที่ขนาด 512 MB โดยสามารถกำหนด max upload size เพิ่มเติมได้เอง หรือหากใช้บริการกับทาง hostatom ก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเราช่วยเพิ่มได้เลย) จากนั้นคลิกที่ Open

จะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนว่าการ import จะทำการเขียนทับข้อมูลของเว็บไซต์ ให้คลิกที่ PROCEED

เมื่อ import เสร็จแล้ว จะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนว่าเว็บไซต์ของคุณได้ import เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ FINISH

หลังจาก clone เว็บไซต์ WordPress จากโดเมนเก่า (aaa.com) มายังโดเมนใหม่ (bbb.com) เรียบร้อยแล้ว ให้ลองตรวจสอบที่โดเมนใหม่ (bbb.com) ดูว่าแสดงผลถูกต้องเหมือนโดเมนเก่า (aaa.com) หรือไม่

เมื่อโดเมนใหม่ (bbb.com) ใช้งานได้สมบูรณ์แล้ว ให้ทำ redirect ผู้ชมและ search engine บอทจากโดเมนเก่า (aaa.com) มายังโดเมนใหม่ (bbb.com) โดยการเพิ่มโค้ด 301 redirect ด้านล่างนี้ที่ไฟล์ .htaccess ของโดเมนเก่า (aaa.com)

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) https://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]

Was this article helpful?

Related Articles