วิธีเปลี่ยนชื่อ Domain ใน WordPress

วิธีการเปลี่ยนชื่อ Domain ใน WordPress มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. ทำการ login เข้าสู่ WordPress

2. ทำการปิดการทำ Plugins ทั้งหมดเสียก่อน โดยที่ Plugins ไหนที่ยัง Active อยู่ เปลี่ยนให้เป็น Deactive

3. ทำการเปลี่ยน Theme ที่ใช้อยู่ให้เป็น Theme มาตรฐาน ตัวอย่างเช่น Theme : Twenty Fifteen หรือ Twenty Seventeen หรือ Twenty Sixteen

4. ที่แถบเมนูทางซ้ายมือ เลือก Setting > General

5. ทำการเปลี่ยนเป็นชื่อ Domain ที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อโดเมนเดิมคือ yourdomain.com ต้องการเปลี่ยนเป็น mywebsite.com  

6. กดปุ่ม Save Change

7. จะขึ้นข้อความดังภาพ

8. เมื่อขึ้นข้อความว่า Not Found ไม่ต้องตกใจไป ให้ทำการย้าย File ทั้งหมดใน WordPress ของ Domain เก่า ไปยัง Domain ใหม่ จะสามารถ เข้าสู่หน้าเว็บของชื่อ Domainที่เราต้องการเปลี่ยน

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles