วิธีปิด magic_quotes_gpc สำหรับการใช้งาน Joomla

หลังจากที่ Joomla ออกเวอร์ชั่นล่าสุด ขณะนี้ 3.0 ออกมาได้มีการบังคับไม่ให้ใช้งาน magic_quotes_gpc ครับ
เนื่องจากมีการตรวจพบว่า การใช้งาน magic_quotes_gpc อาจทำให้เว็บไซต์ถูกเจาะระบบโดยวิธี SQL Injection ได้ครับ

ดังนั้นก่อนการติดตั้ง Joomla หากพบว่า Server ที่ให้บริการยังเปิดใช้งาน magic_quotes_gpc อยู่ให้ท่านทำการปิดการทำงานของฟังก์ชั่นนี้โดยสร้างไฟล์ชื่อ .htaccess (จุด-เฮช-ที-เอ-ซี-ซี-เอส-เอส) โดยใส่ค่านี้ลงไป

php_flag magic_quotes_gpc off

แล้วนำไฟล์อัพโหลดไว้ในแฟ้ม public_html ครับ จากนั้นลองตรวจสอบดูอีกครั้งก็จะพบว่า magic_quotes_gpc บนเว็บไซต์ของท่านถูกปิดเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับการติดตั้งและใช้งาน Joomla ครับ

Was this article helpful?

Related Articles