วิธีการติดตั้ง Magento

คุณสามารถติดตั้ง Magento ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Magento ได้ที่
http://www.magentocommerce.com/download

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Magento เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager
สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

3. ดำเนินการแตกไฟล์
สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธี Extract File หรือ แตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ
สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธีการสร้างฐานข้อมูล

5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง Magento ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/magento/ 
คลิ๊กที่ Agree and Setup Magento

6.  Step 1  Readiness Check ระบบต้องการตรวจสอบว่า server ที่ติดตั้งมีความพร้อมหรือไม่ โดยคลิ๊กที่ Start Readiness Check

เมื่อระบบตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Next

7. Step 2 Add a Database กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล

 • กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Type
 • กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database server address (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
 • กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
 • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง User Name
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง User Password
 • กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Tables prefix

จากนั้นคลิ๊ก Next

8. Step 3 Web Configuration กำหนดค่าสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์

 • กำหนด URL สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/magento/
 • กำหนด Path สำหรับเข้าหลังร้านในเว็บไซต์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/magento/admin/

จากนั้นคลิก Next

9. Step 4 Customize Your Store กำหนดค่าดังต่อไปนี้

 • กำหนดค่าที่ตั้งในช่อง Store Default Time Zone
 • กำหนดค่าโซนเวลาในช่อง Store Default Currency
 • กำหนดภาษาที่ใช้ในช่อง Store Default Language

จากนั้นคลิก Next

10. Step 5 Create Admin Account กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้

 • กรอกชื่อของคุณในช่อง New Username
 • กรอก E-Mail ของคุณในช่อง New Email
 • กรอก Password ของคุณในช่อง New Password
 • กรอก Confirm Password ของคุณอีกครั้งในช่อง Confirm Password

จากนั้นคลิ๊กที่ Next

11. Step 6 Install ระบบจะแจ้งว่าพร้อมที่จะทำการติดตั้ง ให้กด Install Now

ระบบจะทำการติดตั้ง

12.  เสร็จสิ้นการติดตั้ง Magento สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากต้องการเข้าไปจัดการหน้าเว็บไซต์ให้คลิกที่
Launch Magento Admin

หมายเหตุ : เก็บรหัส Encryption Key ไว้ด้วยครับ

Was this article helpful?

Related Articles