การแก้ไขให้ WHMCS สามารถตรวจสอบโดเมน .th ได้

วิธีแก้ไขให้ WHMCS สามารถตรวจสอบสถานะการจดโดเมนของ Domain ภาษาไทยได้
ให้ทำการแก้ไขไฟล์
/includes/whoisservers.php

ค้นหา
.ac.th|whois.thnic.net|No entries
.co.th|whois.thnic.net|No entries
.go.th|whois.thnic.net|No entries
.mi.th|whois.thnic.net|No entries
.net.th|whois.thnic.net|No entries
.or.th|whois.thnic.net|No entries

แทนที่ด้วย
.in.th|https://www.thnic.co.th/domain_avail_api.php?domain=|HTTPREQUEST-1
.ac.th|https://www.thnic.co.th/domain_avail_api.php?domain=|HTTPREQUEST-1
.co.th|https://www.thnic.co.th/domain_avail_api.php?domain=|HTTPREQUEST-1
.go.th|https://www.thnic.co.th/domain_avail_api.php?domain=|HTTPREQUEST-1
.mi.th|https://www.thnic.co.th/domain_avail_api.php?domain=|HTTPREQUEST-1
.net.th|https://www.thnic.co.th/domain_avail_api.php?domain=|HTTPREQUEST-1
.or.th|https://www.thnic.co.th/domain_avail_api.php?domain=|HTTPREQUEST-1

จากนั้นให้ทำการ save ก็เสร็จเรียบร้อยทดสอบดูได้เลย

Was this article helpful?