วิธีการติดตั้ง MyBB

คุณสามารถติดตั้ง MyBB ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MyBB ได้ที่
http://www.mybb.com/downloads

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม MyBB เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager
สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

3. ดำเนินการแตกไฟล์
สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธี Extract File หรือ แตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ
สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธีการสร้างฐานข้อมูล

5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับเริ่มต้นติดตั้งเว็บบอร์ด MyBB ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/mybb/install/ จากนั้นคลิก Next

6. คลิก Next เพื่อยอมรับข้อตกลงสำหรับการติดตั้งเว็บบอร์ด MyBB

7. ตรวจสอบระบบการเข้าถึงของไฟล์และโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Next

8. กรอกรายละเอียดสำหรับกำหนดฐานข้อมูล

 • กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Engine
 • กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database server hostname (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียว กันจะระบุว่า Localhost)
 • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Database Username
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Database Password
 • กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
 • กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Tables Prefix
 • กำหนด Table Encoding เป็น UTF-8 Unicode

จากนั้นคลิก Next

9. ขั้นตอนต่อไประบบจะแสดงผลการสร้างตารางในฐานข้อมูล แล้วคลิก Next

10. ระบบจะแจ้งว่า ได้มีการสร้างตารางฐานข้อมูล และใส่ค่า Default ลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก Next

11. ระบบจะทำการแจ้งว่า ได้ทำการติดตั้งธีม และเทมเพลตพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิ๊ก Next

12. กรอกรายละเอียดสำหรับตั้งค่าบอร์ด

 • กรอกชื่อบอร์ดในช่อง Forum name
 • กรอก url สำหรับเข้าหน้าบอร์ดในช่อง Forum URL
 • กรอกชื่อเว็บไซต์ในช่อง Website Name
 • กรอกอีเมลล์ในช่อง Contact Email

13. กรอกรายละเอียดสำหรับบัญชีผู้ใช้

 • กรอกชื่อผู้ใช้งานในช่อง Username
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
 • กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Password
 • กรอกอีเมลล์ในช่อง Email Address

จากนั้นคลิก Next

14. เสร็จสิ้นการติดตั้ง MyBB สำหรับการใช้งานเว็บบอร์ดของคุณ

หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ “install” เพื่อความปลอดภัย

Was this article helpful?

Related Articles