วิธีการสร้าง sitemap.xml ด้วย XML Sitemap Generator

Create sitemap xml XML Sitemap Generator

การสร้าง sitemap.xml ด้วย XML Sitemap Generator จะใช้ก็ต่อเมื่อเว็บสร้างด้วยโปรแกรมอื่นๆ เช่น html, javascript , ฯลฯ

โดยจะใช้ได้เฉพาะเว็บที่มีหน้าเพจลิงก์เชื่อมต่อกันเท่านั้น แต่หากมีหน้าเพจไหนถูกสร้างขึ้นมาเดี่ยวๆ ไม่ได้ลิงก์เชื่อมกับหน้าใดเลย XML Sitemap Generator จะไม่เก็บข้อมูลหน้าเพจนั้นนะคะ

สำหรับขั้นตอนการทำ มีดังนี้

1.เข้าเว็บ xml-sitemaps.com แล้วใส่ชื่อเว็บไซต์ของคุณลงในช่อง จากนั้นกดปุ่ม START จากนั้นรอเว็บไซต์ทำงานเพื่อสำรวจข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อทำการสร้างไฟล์ xml

2. ระบบจะทำการสำรวจเว็บไซต์ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ VIEW SITEMAP DETAILS

3. สามารถเลือกได้ว่าจะดูไฟล์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ xml ได้ ซึ่งหากอยากดูให้คลิกที่ VIEW FULL XML SITEMAP หรือหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ สามารถคลิกที่ DOWNLOAD YOUR XML SITEMAP FILE

Was this article helpful?

Related Articles