วิธีการสร้าง sitemap.xml โดยการใช้ WordPress Plugin

Create sitemapxml WordPress Plugin

ในกรณีที่สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress และต้องการสร้าง sitemap.xml สามารถทำได้ โดยสร้างผ่านปลั๊กอิน ซึ่งปลั๊กอินที่จะใช้ในบทความนี้คือ ปลั๊กอิน Yoast SEO โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.Login เข้า WordPress ที่หน้า Dashboard คลิกที่ SEO => General

2. เลือกแท็บ Features ที่ XML sitemaps ให้ปรับเป็น On จากนั้นคลิกที่ Save changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles