วิธีเพิ่มเว็บไซต์เข้า Google Analytics

Add website Google Analytics

เมื่อเราได้ทำการสมัครเข้าใช้งาน Google Analytics เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เรามาเพิ่มโดเมนหรือเว็บไซต์เข้าไป เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับวิธีเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปใน Google Analytics มีขั้นตอน ดังนี้

ไปที่เว็บไซต์ google.com/analytics

คลิกที่ Sign in to Analytics

ใส่บัญชีอีเมลที่สมัครใช้งาน Google Analytics

ใส่รหัสผ่าน

ในกรณีที่เข้าใช้งานครั้งแรกให้คลิกที่ Start Meausuring

แต่หากเคยเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปแล้ แต่อยากจะเพิ่มอีกเว็บไซต์เข้าไป ให้คลิกที่ หรือ Admin

คลิกที่ Create Property เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ในหน้า Analytics Step ที่ 1 – Account Setup ให้ใส่ชื่อบัญชี ซึ่ง 1 บัญชี สามารถมี Tracking ID ได้หลายอัน จากนั้นติ๊กถูกหน้าข้อความทั้งหมด (ระบบจะติ๊กให้อัตโนมัติอยู่แล้ว) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการตั้งค่า Step ที่ 2

Step 2 – Property setup จะแสดงข้อมูลทางธุรกิจของเว็บไซต์หรือข้อมูลของแอปพลิเคชั่น โดยใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Property name: ตั้งชื่อ Property ที่จะใช้
  • Reporting time zone: เลือกเวลาที่จะแสดงในรายงาน จากตัวอย่างนี้ของเลือกเป็นเวลาประเทศไทยนะคะ
  • Currency: เลือกค่าเงิน จากตัวอย่างนี้ของเลือกเป็นเงินบาทนะคะ

จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อไป Step ต่อไป

Step 3 – About your business ใส่รายละเอียดข้อมูลทางธุรกิจ ดังนี้

  • Industry category: เลือกประเภทของธุรกิจ
  • Business size: ระบุขนาดของธุรกิจว่ามีพนักงานจำนวนเท่าไหร่
  • How do you intend to use Google Analytics with your business?: ติ๊กถูกหน้าข้อความที่คุณต้องการนำ Google Analytics ไปใช้งานกับธุรกิจอย่างไร

คลิก Create เพื่อสร้างบริการ

ยอมรับข้อตกลงหรือบริการโดยติ๊กถูกหน้าข้อความ

  • I also accept the Data Processing Terms as required by GDPR. เป็นการยอมรับข้อตกลงด้านบริการของ Google
  • I accept the Measurement Controller-Controller Data Protection Terms for the data that I share with Google.
    เป็นการยอมรับข้อตกลงว่าจะแชร์ข้อมูลนี้กับทาง Google

คลิกที่ปุ่ม I Accept เพื่อยอมรับข้อตกลงทั้งหมด

หากต้องการรับอีเมลข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความที่ต้องการจากนั้นคลิก Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เลือกบริการที่ต้องการให้ทาง Google เก็บข้อมูล ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้เก็บข้อมูลเว็บไซต์ ผ่าแอพพลิเคชันสำหรับมือถือ อย่างแอนดรอย์ หรือทางไอโฟน

โดยจากตัวอย่างนี้ทางเราขอเลือก Web

ที่ Set up data stream ใส่ชื่อเว็บไซต์ และทำการตั้งชื่อ Stream จากนั้นคลิกที่ Create Stream เพื่อสร้าง

ที่ Tagging Instruction นำโค้ดที่ได้นั้นไปวางในส่วน Header ของเว็บไซต์ สำหรับขั้นตอนการวางสามารถดูได้ที่ วิธีการวาง Tag Google Analytics บนเว็บไซต์

Was this article helpful?

Related Articles