วิธีการทำ 301 Redirect บน IIS Web Server

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องการ redirect เว็บไซต์จากโดเมนหลักไปโดเมนอื่น ยกตัวอย่างเช่น โดเมนหลักคือ a.com และอีกโดเมนหนึ่งคือ b.com เมื่อทำการเรียกโดเมน a.com เว็บไซต์ที่จะแสดงผลคือ b.com

ขั้นแรกให้ทำการสร้าง File ขึ้นมา โดยกำหนดชื่อไฟล์ web.config

จากนั้นเพิ่มโค้ดนี้ลงไป โดยแก้ไขที่ change to url เป็นชื่อโดเมนปลายทางที่ต้องการทำ Redirect

จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 <system.webServer>
   <rewrite>
     <rules>
       <rule name="Root Hit Redirect" stopProcessing="true">
         <match url="^$" />
         <action type="Redirect" url="change to url" />
       </rule>
     </rules>
   </rewrite>
 </system.webServer>
</configuration>

ตัวอย่างการเขียนโค้ด

สำหรับ Apache Web Server หรือผู้ที่ใช้ Package Web Hosting แบบปรกติให้ทำตามคู่มือนี้ วิธีทำ 301 Redirect

Was this article helpful?

Related Articles