วิธีการทำ 301 Redirect บน IIS Web Server

301-Redirect-IIS-Web-Server

สำหรับ Apache Web Server หรือผู้ที่ใช้ Package Web Hosting หรือ WordPress Hosting ให้ทำตามคู่มือนี้ วิธีทำ 301 Redirect

สำหรับผู้ที่ใช้งาน IIS ที่เป็น Web Server บนระบบปฎิบัติการ Windows ในกรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องการ redirect เว็บไซต์จากโดเมนหลักไปโดเมนอื่น ยกตัวอย่างเช่น โดเมนเก่าคือ old.com และโดเมนใหม่คือ new.com เมื่อทำการให้ผู้ชมที่เข้าชมโดเมน old.com ถูกดีด หรือเปลี่ยนเส้นทางแบบอัตโนมัติไปยัง new.com

ขั้นแรกให้ทำการสร้าง File ขึ้นมา โดยกำหนดชื่อไฟล์ web.config

จากนั้นเพิ่มโค้ดนี้ลงไป โดยแก้ไขที่ change to url เป็นชื่อโดเมนปลายทางที่ต้องการทำ Redirect

จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 <system.webServer>
   <rewrite>
     <rules>
       <rule name="Root Hit Redirect" stopProcessing="true">
         <match url="^$" />
         <action type="Redirect" url="new.com" />
       </rule>
     </rules>
   </rewrite>
 </system.webServer>
</configuration>

Was this article helpful?