การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ SMF

เป็นการส่ง E-Mail ทั้งหมดจากโปรมแกรม SMF ไปยังสมาชิกทั้งหมดในระบบผ่าน SMTP server โดยคุณสามารถตั้งค่าได้ตามขั้นดังนี้

1.ทำการ login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อ domain ของคุณ แล้วตามด้วย index.php?action=admin เช่น http://yourdomain.com/index.php?action=admin

  • ใส่ username
  • ใส่รหัส password ของผู้ใช้
  • ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ

กด login เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. คลิกเมนู Admin

3. ในส่วนของ Maintenance เลือกเมนู Mail และคลิก Settings

4. กำหนดการตั้งค่าได้ดังนี้

  • กำหนดค่าในช่อง Mail Type เป็น SMTP
  • ระบุชื่อโดเมนของคุณในช่อง SMTP server
  • ระบุ Port การเชื่อต่อในช่อง SMTP port เป็น Port 25 หรือ 587
  • ระบุชื่อผู้ใช้งานในช่อง SMTP username
  • ระบุรหัสผ่านที่ใช้งานในช่อง SMTP password

จากนั้นคลิก Save

Was this article helpful?

Related Articles