วิธี convert ไฟล์รูปเป็น webp ออนไลน์แบบฟรีๆ ด้วย Online-Convert.com

ในปัจจุบันนี้ไฟล์ webp กำลังเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ไฟล์ webp นี้เป็นไฟล์รูปภาพแบบใหม่ที่มีขนาดเล็ก แต่คุณภาพของภาพนั้นแทบไม่แตกต่างจากไฟล์ต้นฉบับที่เป็น jpg, bmp หรือ png เลยทีเดียว

ถ้าใครอยากรู้ หรือสงสัยว่า webp คืออะไรให้ไปดูที่บทความเรื่อง มาใช้ webp นามสกุลไฟล์รูปภาพสมัยใหม่กันเถอะ

เริ่มทำการแปลงรูปของเราให้เป็น wepb กันเลย ขั้นตอนมีดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์ Online-Convert โดยให้พิมพ์ URL online-convert.com 

แล้วเลือกหัวข้อ Image converter จากนั้นเลือก convert to webp

คุณสามารถเลือกไฟล์รูปภาพที่จะนำมาแปลงเป็นไฟล์ webp ได้จาก URL ของภาพ หรือจาก Dropbox หรือจาก Google Drive ก็ได้ ในตัวอย่างนี้ ทางเราขอเลือกวิธีการอัปโหลดไฟล์ภาพขึ้นไป โดยให้คลิกที่ิ Choose File

เลือกไฟล์ที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์ Webp จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open

ระบบจะทำการอัปโหลดไฟล์ ดังภาพ

หากต้องการโหลดไฟล์เพิ่มให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 อีกครั้ง

หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้แบบฟรี สามารถทำการแปลงไฟล์ได้ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะสามารถทำได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ ซึ่งหากต้องการมากกว่านี้ แนะนำให้ใช้เป็น Package Premium ซึ่งมีค่าใช้จ่าย

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม START เพื่อเริ่มแปลงไฟล์

เมื่อเรียบร้อยแล้ว สามารถเก็บไฟล์ที่แปลงเป็น Webp ได้ 3 แบบ

แบบที่ 1 อัปโหลดไฟล์ไปวางไว้บน Cloud ให้คลิกที่ปุ่ม Cloud Upload
แบบที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้บนเครื่อง ให้คลิกที่ปุ่ม Download
แบบที่ 3 ใช้ในกรณีที่แปลงหลายไฟล์ ใช้วิธีดาวน์โหลดทีเดียว ซึ่งไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ Zip ให้คลิกที่ปุ่ม Download ZIP File

จากตัวอย่าง จะขอใช้วิธีที่ 2 ทำการดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้บนเครื่อง โดยคลิกที่ปุ่ม Download

เลือกตำแหน่งไฟล์ที่ต้องการเก็บ จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

ไฟล์จะถูกบันทึกเป็น Webp ดังภาพ

เมื่อทำการแปลงไฟล์เป็น webp แล้ว ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลงกว่าต้นฉบับถึง 90% เลยทีเดียว

Was this article helpful?

Related Articles