การตั้งค่าใน E-Mail กับ Mail สำหรับ Windows 10

Mail ใน Windows 10  เป็นโปรแกรม E-mail Client ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 10 แอพ Mail นั้นสามารถอ่าน และตอบกลับข้อความจากบัญชีผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถส่งไฟล์และรูปภาพ และตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อคุณไม่อยู่ คุณสามารถเข้าใช้งาน Email ผ่าน 10 หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

วิธีการเพิ่มบัญชีการใช้งาน Mail สำหรับ Windows 10

1.ที่เมนู Windows เลือก Mail

2. เข้าสู่หน้าโปรแกรม ให้กด Add account

3. ให้ทำการเลือกว่าจะใช้ E-mail Account จากที่ไหน ในที่นี้ต้องการใช้ E-mail อื่นนอกเหนือจากที่ให้มา ให้เลือก Advanced Setup

4. กรอกรายละเอียดดังนี้

  • Email Address: Email ของผู้ใช้งาน
  • User name : ชื่อผู้ใช้งาน
  • Password : รหัสผ่านของผู้ใช้งาน
  • Account name : บัญชีของผู้ใช้งาน
  • Send your messages using this name : ชื่อผู้ใช้งานที่จะทำการส่งข้อความ
  • Incoming email server : server ที่จะใช้ทำการรับ Email
  • Account type : ชนิดของการเชื่อมต่อให้เลือกระหว่าง IMAP4 กับ POP3 แนะนำให้เลือก IMAP4 

ดูความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP3 ได้ที่ หัวข้อ ความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP

  • Outgoing (SMTP) email server : server ที่จะใช้ทำการส่ง Email

จากนั้นกด Sign in

5. ระบบจะทำการแจ้งว่าได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ให้เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Done

Was this article helpful?

Related Articles