วิธี restore ฐานข้อมูลใน DirectAdmin

หากพบว่าฐานข้อมูลของคุณมีปัญหาไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม โดยใน control panel ของ DirectAdmin นั้นสามารถกู้คืนฐานข้อมูลที่ทำการ backup ไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเตรียมไฟล์ backup ของฐานข้อมูลที่จะ restore

login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

คลิกที่ UPLOAD BACKUP

เลือกฐานข้อมูลที่จะให้อัปโหลดไฟล์ backup เข้าไปใน Select Database จากนั้นคลิกที่ Drop file here or click to upload

เลือกไฟล์ backup ฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ Open

เลือกวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Connection Method

  • Your current login information : เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยข้อมูลการ login เดิม
  • Custom username & password : เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่

จากนั้นคลิกที่ UPLOAD

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูก restore เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles