วิธีซ่อมแซมฐานข้อมูลใน DirectAdmin

Repair database DirectAdmin

บางครั้งฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมาก และมีขนาดใหญ่ก็อาจส่งผลให้การบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน ตารางฐานข้อมูลล็อค หรือข้อมูลในตารางฐานข้อมูลมีปัญหา ผลจากปัญหาดังกล่าวอาจจะแสดงออกมาให้เห็นโดยการเชื่อมต่อหรือ query ฐานข้อมูลได้ช้ากว่าปกติ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ฐานข้อมูลล้มเหลว หรือมี error แปลกๆ แจ้งทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลนั้นๆ โดยสามารถซ่อมแซมฐานข้อมูลที่มีปัญหาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการซ่อมแซม

คลิกที่ Repair

ระบบจะแจ้งสถานะการซ่อมแซมของฐานข้อมูลให้ทราบ (ปกติแล้วระบบจะทำการตรวจสอบความผิดพลาดของฐานข้อมูล แล้วทำการซ่อมแซมให้โดยอัตโนมัติ แต่หากมีจุดที่ระบบไม่สามารถซ่อมแซมได้ ระบบจะแสดงให้ทราบว่า cell หรือ row ไหนของฐานข้อมูลที่เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่านทาง phpMyAdmin ได้เลย) จากนั้นให้คลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles