วิธีการซ่อมแซมฐานข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin

บางครั้งฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมาก และมีขนาดใหญ่ก็อาจบันทึกข้อมูลเลื่อนตาราง ตารางฐานข้อมูลล็อค หรือข้อมูลในตารางฐานข้อมูลมีปัญหา ผลจากปัญหาดังกล่าวอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นโดยการเชื่อมต่อ หรือ query ฐานข้อมูลได้ช้ากว่าปกติ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลล้มเหลว มี error แปลกๆ แจ้งทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลนั้นๆ แต่เราก็สามารถทำการซ่อมแซมฐานข้อมูลที่มีปัญหาเหล่านี้ได้

การซ่อมแซมฐานข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. login เข้าใช้งาน phpMyAdmin โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วย /phpMyAdmin เช่น yourdomain.com/phpMyAdmin

2. ระบุ Username, Password และคลิกปุ่ม Sign In

3. เลือกชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการ

4. เลือก Check all ที่ด้านล่างของตารางฐานข้อมูล

5.จากนั้นเลือกเมนู Repair table ในกล่อง Drop Down ที่อยู่ใกล้กัน

6. ระบบจะแสดงว่าฐานข้อมูลได้รับการซ่อมแซมแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles