วิธีซ่อมแซมฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

บางครั้งฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมากและมีขนาดใหญ่ก็อาจบันทึกข้อมูลเลื่อนตาราง ตารางฐานข้อมูลล็อค หรือข้อมูลในตารางฐานข้อมูลมีปัญหา ปัญหาดังกล่าวอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นโดยการเชื่อมต่อหรือ query ฐานข้อมูลได้ช้ากว่าปกติ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลล้มเหลว มี error แปลกๆ แจ้งทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลนั้นๆ โดยเราสามารถทำการซ่อมแซมฐานข้อมูลที่มีปัญหาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน phpMyAdmin

ติ๊กถูกหรือคลิกที่ Check all

คลิกที่ With selected:

คลิกที่ Repair table

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการซ่อมแซมแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles