วิธีเพิ่มบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลใน DirectAdmin

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลเพื่อใช้งานใน DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการเพิ่มผู้ใช้ฐานข้อมูล

คลิกที่ Create New User

กำหนดชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลใน Username และกำหนดรหัสผ่านสำหรับ login ใน Password จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกเพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะมีสิทธิ์เข้าใช้งานฐานข้อมูลในครั้งต่อๆ ไป

Was this article helpful?

Related Articles