วิธีเพิ่มบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลใน DirectAdmin

Add user DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลเพื่อใช้งานใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการเพิ่มผู้ใช้ฐานข้อมูล

คลิกที่ Create New User

กำหนดชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลในช่อง Username และกำหนดรหัสผ่านสำหรับ login ในช่อง Password จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกเพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะมีสิทธิ์เข้าใช้งานฐานข้อมูลในครั้งต่อๆ ไป จากนั้นให้คลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles