วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin

ฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมากๆ อาจจะมีอาการอ่านข้อมูลช้าบ้าง เข้าถึงข้อมูลได้บ้าง ไม่ได้บ้าง น่าหงุดหงิดใช่ไหมล่ะ แต่เราก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล

การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. login เข้าใช้งาน phpMyAdmin โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วย /phpMyAdmin เช่น yourdomain.com/phpMyAdmin

2. ระบุ Username, Password และคลิกปุ่ม Sign In

3. เลือกชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ

4. เลือก Check all ที่ด้านล่างของตารางฐานข้อมูล

5. จากนั้นเลือกเมนู Optimize table ในกล่อง Drop Down ที่อยู่ใกล้กัน

6. ระบบจะแสดงว่าฐานข้อมูลได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว

Was this article helpful?