วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin

ฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมากๆ อาจจะมีอาการอ่านข้อมูลช้าบ้าง เข้าถึงข้อมูลได้บ้าง ไม่ได้บ้าง สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน phpMyAdmin

ติ๊กถูกหรือคลิกที่ Check all

คลิกที่ With selected:

คลิกที่ Optimize table

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการพิ่มประสิทธิภาพแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles