การบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2010

เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล คุณสามารถบีบอัดไฟล์ E-Mail ใน Microsoft Office Outlook 2010 ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2010

2. คลิกเมนู File เลือก Info เลือก Account Setting แล้วเลือก Account Setting อีกที

3. ที่ Tab Data Files เลือกไฟล์ที่ต้องการบีบอัด และคลิก Settings

4. คลิกที่ปุ่ม Compact Now

5. ระบบจะดำเนินการบีบอัด E-Mail และ Attechment เก่าๆ ที่มีการใช้งานน้อยให้มีขนาดเล็กลง เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม OK

Was this article helpful?

Related Articles