วิธิเพิ่มผู้รับ E-Mail จากสมุดรายชื่อ ใน Webmail RoundCube

เมื่อคุณต้องการเพิ่มผู้รับ E-Mail จากรายชื่อ Contacts ในสมุดรายชื่อของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.ทำการ login เข้าสู่หน้า Mail

2. คลิกที่ Mail จากนั้นคลิกที่ Compose

3.คลิกแท็บเมนู Personal Addresses

4. คุณสามารถเพิ่มผู้รับ E-Mail โดยเลือก Contacts ที่ต้องการ จากนั้นคลิกแท็บเมนู ToCc หรือ Bcc ที่ด้านล่าง ดังภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles