วิธี login เข้าใช้งาน phpMyAdmin

Login phpMyAdmin

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเบราว์เซอร์ เช่น สร้าง ลบ ประมวลผล นำเข้า นำออก และอื่นๆ โดยการ login เข้าไปยัง phpMyAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นแรกให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์หรือ IP address ตามด้วย /phpMyAdmin เช่น yourdomain.com/phpMyAdmin

กรอก Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ phpMyAdmin จากนั้นคลิกที่ Go

ระบบจะเข้าสู่หน้าฐานข้อมูลของ phpMyAdmin ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles