วิธี login เข้าใช้งาน Roundcube Webmail

Login Roundcube Webmail

Roundcube เป็นโปรแกรม webmail แบบ open source ที่ใช้งานได้ฟรี feature ที่โดดเด่นของ Roundcube ก็คือมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่มากขึ้นและสนองต่อผู้ใช้งานได้ดีกว่า webmail แบบเดิมๆ ในการ login เข้าใช้งานนั้นสามารถทำได้ดังนี้

เริ่มจากเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา ในกรณีที่เว็บไซต์ใช้ control panel เป็น DirectAdmin ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วย /webmail (เช่น sandbox.com/webmail) หากเป็น Plesk ให้พิมพ์ webmail. ตามด้วยชื่อเว็บไซต์ (เช่น webmail.sandbox.com)

ตัวอย่าง URL ของเว็บไซต์กรณีที่ใช้ control panel เป็น DirectAdmin

URL ของเว็บไซต์กรณีที่ใช้ control panel เป็น Plesk

กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ใช้ login เข้า Roundcube ในช่อง Username และ Password จากนั้นคลิกที่ LOGIN

ระบบจะพามาที่หน้า webmail ของ Roundcube

Was this article helpful?

Related Articles