วิธี Backup E-Mail ใน Microsoft Office Outlook 2016

การ Backup ข้อมูลมีความสำคัญมากสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูล E-mail ของคุณ และป้องกันการสูญหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต คุณสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2016

2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วให้ไปที่ Menu bar เลือก File

3. เลือก Open & Export จากนั้นเลือก Import/Export

4. ในส่วนของ Import and Export Wizard ต้องการ Backup ข้อมูล เลือกไปที่ Export to a file และคลิก Next

5. เลือกไปที่หัวข้อ Outlook Data File (.pst) จากนั้นคลิก Next

6. เลือกในส่วนที่ต้องการ Backup จากนั้นคลิก Next

7. กำหนดตำแหน่งการเก็บบันทึกไฟล์

  • Replace duplicates with item exported คือ แทนที่รายการที่มีอยู่แล้วบันทึกซ้ำป
  • Allow duplicate items to be created คือ อนุญาตให้รายการที่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้น
  • Do not export duplicate items คือ อย่าส่งออกรายการที่ซ้ำกัน

จากนั้นคลิก Finish

8. ระบบจะให้ใส่ Password จากนั้นกดปุ่ม OK

9. เสร็จสิ้นการ Backup E-mail

Was this article helpful?

Related Articles