วิธีส่งเมลไปยัง group contact ใน Roundcube Webmail

Send mail group contact Roundcube Webmail

คุณสามารถส่งเมลไปยัง group contact ใน Roundcube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Compose

คลิกที่ไอคอน Add contact ในช่อง To

คลิกที่ Personal Addresses

คลิกที่ group contact ที่ต้องการส่งเมล จากนั้นคลิกที่ Insert

ระบบจะเพิ่มรายชื่อที่อยู่ใน group contact ไปที่ช่อง To จากนั้นก็กำหนดเนื้อหาของเมล และส่งเมล

Was this article helpful?

Related Articles