วิธีเพิ่ม/ลบบัญชีอีเมลให้กับ group contact ใน Roundcube Webmail

Add delete email group contact Roundcube Webmail

คุณสามารถเพิ่ม/ลบบัญชีอีเมลให้กับ group contact ใน Roundcube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Contacts

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลไปยัง group contact

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่มไปยัง group contact

คลิกที่แท็บ Group

คลิก add ที่หน้าชื่อ group ที่ต้องการเพิ่ม (เมื่อคลิกแล้วปุ่มที่หน้าชื่อ group จะเป็นสีฟ้า)

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวไปยัง group contact ที่เลือกแล้ว

วิธีลบบัญชีอีเมลออกจาก group contact

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบออกจาก group contact

คลิกที่แท็บ Group

คลิก remove ที่หน้าชื่อ group ที่ต้องการลบ (เมื่อคลิกแล้วปุ่มที่หน้าชื่อ group จะเป็นสีเทา)

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบบัญชีอีเมลดังกล่าวออกจาก group contact ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles