วิธีการตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย HTML ใน Webmail

คุณสามารถตั้งค่าการเขียน E-Mail แบบ HTML ใน Webmail Roundcube เพื่อเปิดใช้เครื่องมือการเพิ่มรูปแบบตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง สีตัวอักษร การแทรกรูปภาพ Multimedia ตาราง และอื่นๆ ได้โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้า Webmail roundcube

2. เลือกเมนู Settings ทางด้านขวาบน

3. เลือก Preferences

4. เลือก Composing Messages

5. ตั้งค่ารูปแบบการเขียนจดหมาย HTML (Compose HTML messages)

  • Never : ไม่ต้องการเขียนจดหมาย HTML
  • Always : ต้องการเขียนจดหมาย HTML
  • On reply to HTML message : เมื่อมีจดหมายที่เขียนเป็น HTML เข้ามา จะตอบกลับไปเป็นจดหมาย HTML
  • On forward or reply to HTML message : เมื่อมีจดหมายที่เขียนเป็น HTML เข้ามา จะส่งต่อไปยังอีกคนเป็นจดหมาย HTML

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?