วิธีตั้งค่าการส่งเมลด้วย HTML ใน Roundcube Webmail

Setting mail HTML Roundcube Webmail

คุณสามารถตั้งค่าการเขียนเมลแบบ HTML ใน Roundcube Webmail เพื่อเปิดใช้เครื่องมือการเพิ่มรูปแบบตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง สีตัวอักษร แทรกรูปภาพ multimedia ตาราง และอื่นๆ ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Composing Messages

เลือกรูปแบบการเขียนเมล HTML ใน Compose HTML messages

  • never : ไม่ใช้การเขียนเมล HTML
  • on reply to HTML message : ตอบกลับเป็นเมล HTML
  • on forward or reply to HTML message : ส่งต่อไปหรือตอบกลับเป็นเมล HTML
  • always : ใช้การเขียนเมล HTML
  • always, except when replying to plain text : ใช้การเขียนเมล HTML ยกว้นการตอบกลับเมลธรรมดา

คลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles