วิธี import รายชื่อผู้ติดต่อใน RoundCube Webmail

Import contacts Roundcube Webmail

คุณสามารถ import รายชื่อผู้ติดต่อใน RoundCube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนอื่นให้เตรียมไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อที่ได้ export ไว้

login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Contacts

คลิกที่ Import

คลิกที่ Choose files… หรือ Browse ในหัวข้อ Import from file

เลือกไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อที่ได้ export ไว้ จากนั้นคลิกที่ Open

กำหนดค่าการ Import

  • Import group assignments – เลือกการ import group
    • None – ไม่ต้อง import group
    • All (create groups if necessary) – import group ทั้งหมด
    • Only for existing groups – import เฉพาะ group ที่สร้างไว้แล้ว
  • Replace the entire address book – หากต้องการให้แทนที่รายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ก่อนหน้าให้คลิกเปิด (เมื่อเปิดแล้วปุ่มหลัง Replace the entire address book จะเป็นสีฟ้า)

จากนั้นให้คลิกที่ Import

ระบบจะแจ้งว่าได้ import รายชื่อผู้ติดต่อมาที่บัญชีอีเมลแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ x

รายชื่อผู้ติดต่อที่ถูก import จะแสดงขึ้นมาดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles