วิธีบันทึก E-mail Account ลงบนสมุดรายชื่อใน Webmail Roundcube

คุณสามารถบันทึก E-mail Account ลงบนสมุดรายชื่อใน Webmail Roundcube โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. Login เข้าสู่ Webmail roundcube

2. เลือกเมนู Address Book ทางด้านขวาบน

3. ที่เมนู Contacts คลิก Create new contact ทางซ้ายล่าง

4. กรอกรายละเอียดต่างๆที่เมนู Add new contact จากนั้นคลิก Save

Was this article helpful?

Related Articles