วิธีเพิ่ม category ใน WordPress

Category หรือหมวดหมู่ใน WordPress นั้น เป็นระบบที่ช่วยในการแยกประเภทของบทความต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหากับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ โดยการเพิ่ม category สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Posts

คลิกที่ Categories

กำหนดข้อมูลของ category ใน Add New Category เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Add New Category

  • Name – กำหนดชื่อของ category
  • Slug – กำหนด slug ของ category
  • Parent Category – เลือก category หลักของ category ที่กำลังเพิ่ม ถ้าไม่มีก็เลือกเป็น None ไว้
  • Description – กรอกรายละเอียดของ category ส่วนนี้ไม่บังคับ เพราะค่าเริ่มต้นของ WordPress จะไม่แสดงรายละเอียดของ category (ยกเว้นบางธีมที่จะมีการแสดงรายละเอียดของ category)

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่ม category ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles