วิธีลบ category ใน WordPress

หากต้องการลบ category ใน WordPress สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Posts

คลิกที่ Categories

วิธีลบ category ทีละรายการ

เลื่อนเมาส์ไปยัง category ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าการลบ category ดังกล่าวจะเป็นการลบแบบถาวรโดยไม่สามารถกู้คืนได้ ให้คลิกที่ OK

category ดังกล่าวจะถูกลบออกไปดังภาพตัวอย่าง

วิธีลบ category ทีละหลายรายการ

ติ๊กถูกที่ category ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Bulk actions

เลือก Delete จากนั้นคลิกที่ Apply

ระบบจะแจ้งว่า category ที่เลือกถูกลบแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles