วิธีสร้าง Group Contact ใน Webmail RoundCube

คุณสามารถสร้าง Group Contact ใน Webmail RoundCube โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ Webmail roundcube ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน

2. เลือกเมนู Address Book

3. คลิก Create new contact group จากนั้นกำหนดชื่อ Group ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Save

4. ลากรายชื่อที่ต้องการใน Contacts ไปยัง Group ที่สร้างขึ้น

5. รายชื่อทั้งหมดจะเพิ่มไปยัง Group

วิธีส่ง E-Mail ไปยัง Group Contact

1. หลังจาก ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Webmail roundcube ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณเลือกเมนู อีเมล

2. คลิก เขียนจดหมายใหม่

3. คลิกที่ Personal Address จากนั้น ดับเบิลคลิก Group ที่ต้องการ จากนั้น รายชื่อทั้งหมดใน Group จะถูกเพิ่มไปยัง ผู้รับ E-Mail

Was this article helpful?

Related Articles