วิธีสร้าง เปลี่ยนชื่อ และลบ group contact ใน RoundCube Webmail

Create change delete group contact RoundCube Webmail

คุณสามารถสร้าง เปลี่ยนชื่อ และลบ group contact ใน RoundCube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Contacts

วิธีสร้าง group contact

คลิกที่ไอคอน Addressbook/group options

คลิกที่ Add group

กำหนดชื่อ group ในช่อง Name ตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่า group ดังกล่าวได้ถูกสร้างแล้ว

วิธีเปลี่ยนชื่อ group contact

คลิกที่ group ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ไอคอน Addressbook/group options

คลิกที่ Rename group

เปลี่ยนชื่อ group ในช่อง Name ตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยนชื่อ group ดังกล่าวแล้ว

วิธีลบ group contact

คลิกที่ group ที่ต้องการลบ

คลิกที่ไอคอน Addressbook/group options

คลิกที่ Delete group

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ group ขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่า group ดังกล่าวได้ถูกลบแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles