วิธีสร้างลายเซ็นบน Webmail Roundcube

คุณสามารถสร้างลายเซ็นบน Webmail Roundcube โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้า Webmail Roundcube

2. เลือกเมนู Settings > เลือกเมนู Identities > เลือก E-mail Account > ระบุลายเซ็นที่ต้องการ(Signature) จากนั้นคลิก Save

Was this article helpful?

Related Articles