วิธีสร้างลายเซ็นใน Roundcube Webmail

คุณสามารถสร้างลายเซ็นใน Roundcube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งาน Webmail Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Identities

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการสร้างลายเซ็น

กำหนดลายเซ็นใน Signature ตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกลายเซ็นเรียบร้อยแล้ว

หากต้องการเพิ่มลูกเล่นของลายเซ็นให้มากขึ้น ให้คลิกที่ไอคอน HTML

ระบบจะแจ้งว่าการเปลี่ยนรูปแบบ editor อาจทำให้ลายเซ็นที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้สูญหาย ให้คลิกที่ OK

ปรับแต่งลายเซ็นตามต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ Save

Was this article helpful?

Related Articles