วิธีเปลี่ยนภาษาใน Webmail Roundcube

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาใน Webmail Roundcube โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้า Webmail roundcube

2. เลือกเมนู Settings ทางด้านขวาบน

3. เลือก Preferences จากเมนู Settings

4. เลือก User Interface

5. เปลี่ยนภาษาตามที่ต้องการ(Language) จากเมนู Main Options ดังภาพ จากนั้นคลิก Save

Was this article helpful?

Related Articles