วิธีเปลี่ยนภาษาใน Roundcube Webmail

Change language Roundcube

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาใน Roundcube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ User Interface

เลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยนที่หัวข้อ Language ในหมวด Main Options จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะทำการเปลี่ยนเป็นภาษาที่เลือกพร้อมแจ้งว่าบันทึกเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles