วิธีแทรกรูปภาพลงในเนื้อจดหมายใน Webmail

คุณสามารถแทรกรูปภาพจาก Attachment ให้แสดงในเนื้อหาจดหมาย เพื่อใช้รูปภาพประกอบการบรรยายในจดหมายนั้นๆ โดยคุณต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. ตั้งค่าการส่ง E-Mail ให้เป็นแบบ HTML
โดยดูให้จากหัวข้อ วิธีการตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย HTML ใน Webmail

3. แนบไฟล์รูปภาพที่ต้องการ ให้กด Attach a file

4.  เลือกไฟล์ที่ต้องการจะ Upload โดยกดที่ Choose Files  >> เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกด Open >> กด Upload

5. เลือกเมนู Insert/edit image จากแถบเครื่องมือ

6. เลือกไฟล์รูปภาพ ในช่อง Source (รูปภาพที่สามารถเลือกได้ ต้องอยู่ในช่อง Attachment แล้วเท่านั้น )

7. กำหนดขนาดของไฟล์ภาพในช่อง Dimensions จากนั้นคลิก OK

8. รูปภาพในช่อง Attachment จะแทรกมายังจดหมาย ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles