วิธี refresh เว็บไซต์ WordPress ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

การ refresh ของ WordPress Toolkit นั้น จะเป็นการซิงค์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน dashboard ของ WordPress กับ WordPress Toolkit ซึ่งปกติแล้วระบบจะ refresh ให้วันละ 1 ครั้ง แต่ถ้าต้องการให้เว็บไซต์ที่อัปเดตแล้วซิงค์ข้อมูลกับตัว WordPress Toolkit ในทันที สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

Refresh

การซิงค์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน dashboard ของ WordPress กับ WordPress Toolkit โดยปกติแล้วจะ refresh วันละ 1 ครั้ง

คลิกที่ไอคอน refresh ในเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการจะ refresh

ระบบจะแจ้งว่าข้อมูลของเว็บไซต์ WordPress ดังกล่าวได้ refresh เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles