วิธีเพิ่มอีเมลในระบบปฏิบัติการ Android

Add email Android

ผู้ใช้สามารถเพิ่มอีเมลที่ผู้ใช้มีอยู่ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ : ในคู่มือนี้จะใช้อุปกรณ์ของ Samsung ในการเพิ่มอีเมล รายละเอียดการกรอกข้อมูลต่างๆ อาจจะไม่ได้ตรงกับอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เริ่มจากเปิดเมนู “อีเมล” ขึ้นมา

เลือกที่ “อื่นๆ”

กรอกชื่อบัญชีอีเมลและรหัสผ่านของอีเมลที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดที่ “เข้าสู่ระบบ”

เลือกที่ “บัญชี IMAP”

กรอกรายละเอียดในหัวข้อ “แอคเคาท์”

 • อีเมลแอดเดรส – กรอกอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ
 • ชื่อผู้ใช้ – กำหนดชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ
 • รหัสผ่าน – กรอกรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ

กรอกรายละเอียดในหัวข้อ “เซิร์ฟเวอร์การรับ”

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP – กรอกเซิร์ฟเวอร์ IMAP ที่ใช้รับอีเมล
 • ชนิดระบบป้องกัน – เลือกชนิดระบบป้องกันเป็น “ไม่มี”
 • พอร์ต – กำหนดพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์การรับเป็น 143

กรอกรายละเอียดในหัวข้อ “เซิร์ฟเวอร์การส่ง” เมื่อเสร็จแล้วให้กดที่ “เข้าสู่ระบบ”

 • เซิร์ฟเวอร์ SMTP – กรอกเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ใช้ส่งอีเมล
 • ชนิดระบบป้องกัน – เลือกชนิดระบบป้องกันเป็น “ไม่มี”
 • พอร์ต – กำหนดพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์การส่งเป็น 587
 • กดเปิดที่ตัวเลือก “ต้องยืนยันตัวตนเพื่อส่งอีเมล”
 • กรอกอีเมลหรือชื่อผู้ใช้ที่ใช้เข้าสู่ระบบ
 • กรอกรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ

เป็นอันเสร็จสิ้นกับการเพิ่มอีเมลในระบบปฏิบัติการ Android หลังจากนี้ผู้ใช้สามารถจัดการอีเมลต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ Android ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles