การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung

ราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด อีเมล จากรายการหน้าจอของคุณ

2. ที่ตั้งค่าอีเมล เลือก อื่นๆ

3. เพิ่มแอคเคาท์ใหม่ใส่ชื่อบัญชีอีเมล พร้อมรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่เข้าสู่ระบบ

4. เลือกประเภทบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก บัญชี IMAP

5. ที่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์  ให้ใส่รายละเอียดตามภาพ จากนั้นคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

6. การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Android Samsung จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles