วิธีใช้งานโปรแกรม WinSCP

WinSCP

WinSCP คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ ผ่านโปรโตคอล FTP ที่เชื่อมต่อกับ hosting ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี และมีวิธีใช้งานดังนี้

เปิดโปรแกรม WinSCP ขึ้นมา

กรอกรายละเอียด FTP ที่จะเชื่อมต่อกับ server

  • File protocol – เลือกโปรโตคอลเป็น FTP (File Transfer Protocol)
  • Host name – กรอกชื่อเว็บไซต์หรือเลขไอพีแอสเดรสที่จะเชื่อมต่อ
  • Port number – กำหนดค่า port ที่ใช้เชื่อมต่อ (ค่ามาตรฐานจะเป็น port 21)
  • Username – กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ FTP
  • Password – กรอกรหัสผ่าน FTP

จากนั้นคลิกที่ Login

** หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัย กรุณาหลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านไว้ที่โปรแกรม และปิดโปรแกรมทุกครั้งหลังใช้งาน **

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ในหน้าต่างทางฝั่งซ้ายจะเป็นไฟล์และโฟล์เดอร์ต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องของเรา ส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่ใน server

ที่ฝั่งซ้ายให้ไปยังตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่จะอัปโหลดขึ้นไปบน server ส่วนที่ฝั่งขวาให้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้อัปโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นไปบน server

ลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการอัปโหลดจากฝั่งซ้ายไปที่ฝั่งขวา

เมื่ออัปโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นไปบน server แล้ว จะได้ผลลัพธ์ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles