วิธีแก้ไข e-mail forwarder ใน DirectAdmin

หากต้องการแก้ไข e-mail forwarder ที่สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Forwarders ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ไอคอน Edit ใน e-mail forwarder ที่ต้องการแก้ไข

กรณีต้องการเปลี่ยนปลายทางการส่ง e-mail forwarder

คลิกที่ไอคอน Remove Destination ที่เมลปลายทางที่ต้องการลบในหัวข้อ Destination จากนั้นเพิ่มเมลปลายทางใหม่ที่ต้องการ และคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้แก้ไข e-mail forwarder ดังกล่าวแล้ว

กรณีต้องการเพิ่มปลายทางการส่ง e-mail forwarder

เพิ่มเมลปลายทางใหม่ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้แก้ไข e-mail forwarder ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles