วิธีแก้ไข mailing list ใน DirectAdmin

Edit mailing list DirectAdmin

หากต้องการแก้ไข mailing list ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Mailing Lists ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ไอคอน Edit ใน mailing list ที่ต้องการแก้ไข

กำหนดค่า mailing list ที่ต้องการแก้ไขตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกค่าของ mailing list แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles