วิธีลบ mailing list ใน DirectAdmin

Delete mailing list DirectAdmin

หากต้องการลบ mailing list ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Mailing Lists ในหมวด E-mail Manager

ติ๊กถูกที่ mailing list ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ mailing list ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ mailing list ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles